شنبه ۳۰ شهریور ۹۸

رضا علیاری

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

۷۱ بازديد
۰ ۰
15 - اسلاید 14 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 14 زمین شناسی یازدهم
۶۷ بازديد
۰ ۰
14 - اسلاید 13 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 13 زمین شناسی یازدهم
۹۰۱ بازديد
۰ ۰
13 - اسلاید 12 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 12 زمین شناسی یازدهم
۱۲۹ بازديد
۰ ۰
12 - اسلاید 11 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 11 زمین شناسی یازدهم
۸۵ بازديد
۰ ۰
11 - اسلاید 10 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری 1398 .

اسلاید 10 زمین شناسی یازدهم
۹۲ بازديد
۰ ۰
10 - اسلاید 09 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری 1398 .

اسلاید 09 زمین شناسی یازدهم .
۹۱ بازديد
۰ ۰
9 - اسلاید 08 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری 1398 .

اسلاید 08 زمین شناسی یازدهم
۱۴۴ بازديد
۰ ۰
8 - اسلاید 07 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 07 زمین شناسی یازدهم
۱۱۹ بازديد
۰ ۰
7 - اسلاید 06 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 06 زمین شناسی یازدهم
۱۱۲ بازديد
۰ ۰
6 - اسلاید 05 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 05 زمین شناسی یازدهم