سه شنبه ۳۰ مهر ۹۸

رضا علیاری

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

۱۴۵ بازديد
۲ ۰
45 - اسلاید 44 زمین شناسی سوم . سوال امتحانی .

اسلاید 44 زمین شناسی سوم .
۱۵۹ بازديد
۲ ۰
44 - اسلاید 43 زمین شناسی پایه .

اسلاید 43 زمین شناسی سوم .
۸۴ بازديد
۱ ۰
43 - اسلاید 42 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 42 زمین شناسی یازدهم .
۲۳۷ بازديد
۰ ۰
42 - اسلاید 41 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 41 زمین شناسی یازدهم .
۱۶۸ بازديد
۱ ۰
41 - اسلاید 40 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 40 زمین شناسی یازدهم .
۶۵ بازديد
۳ ۰
40 - اسلاید 39 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 39 زمین شناسی یازدهم
۷۱ بازديد
۲ ۰
39 - اسلاید 38 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

39 - اسلاید 38 زمین شناسی یازدهم .
۹۳ بازديد
۲ ۰
38 - اسلاید 37 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 37 زمین شناسی یازدهم .
۷۹۴ بازديد
۰ ۰
37 - اسلاید 36 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 36 زمین شناسی یازدهم .
۲۵۳ بازديد
۱ ۰
36 - اسلاید 35 زمین شناسی یازدهم .

36 - اسلاید 35 زمین شناسی یازدهم .