شنبه ۳۰ شهریور ۹۸

رضا علیاری

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

۷۴ بازديد
۰ ۰
25 - اسلاید 24 زمین شناسی سوم . رده بندی و ترکیب کانی شناسی اقسام مهم سنگ های آذرین .

اسلاید 24 زمین شناسی یازدهم .
۸۶ بازديد
۰ ۰
24 - اسلاید 23 زمین شناسی یازدهم .

24 - اسلاید 23 زمین شناسی یازدهم .
۱۹۶ بازديد
۰ ۰
23 - اسلاید 22 زمین شناسی یازدهم .

https://rezaaliyari.farsiblog.com/space/b/8/rezaaliyari/1562737535_slide22.jpg
۱۸۲ بازديد
۰ ۰
22 - اسلاید 21 زمین شناسی سوم . آزمون سراسری 1398 .

22 - اسلاید 21 زمین شناسی سوم . آزمون سراسری 1398 .
۱۰۸ بازديد
۰ ۰
21 - اسلاید 20 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 20 زمین شناسی یازدهم .
۸۸ بازديد
۰ ۰
20 - اسلاید 19 زمین شناسی یازدهم .

20 - اسلاید 19 زمین شناسی یازدهم .
۱۸۸ بازديد
۰ ۰
19 - اسلاید 18 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

19 - اسلاید 18 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .
۹۴ بازديد
۰ ۰
18 - اسلاید 17 زمین شناسی یازدهم . چرا دیگر برای اندازه گیری زلزه از ریش تر استفاده نمی کنند ؟ ( سولماز مهاجر )

18 - اسلاید 17 زمین شناسی یازدهم . چرا دیگر برای اندازه گیری زلزه از ریش تر استفاده نمی کنند ؟ ( سولماز مهاجر )
۸۸ بازديد
۰ ۰
17 - اسلاید 16 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 16 زمین شناسی یازدهم
۱۱۰ بازديد
۰ ۰
16 - اسلاید 15 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 15 زمین شناسی یازدهم