شنبه ۳۰ شهریور ۹۸

زمین شناسی سوم

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

۱۰۸ بازديد
۲ ۰
45 - اسلاید 44 زمین شناسی سوم . سوال امتحانی .

اسلاید 44 زمین شناسی سوم .
۷۴ بازديد
۰ ۰
25 - اسلاید 24 زمین شناسی سوم . رده بندی و ترکیب کانی شناسی اقسام مهم سنگ های آذرین .

اسلاید 24 زمین شناسی یازدهم .
۱۸۳ بازديد
۰ ۰
22 - اسلاید 21 زمین شناسی سوم . آزمون سراسری 1398 .

22 - اسلاید 21 زمین شناسی سوم . آزمون سراسری 1398 .