شنبه ۳۰ شهریور ۹۸

آزمون سراسری 1398 داخل نظام جدید

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

۸۵ بازديد
۰ ۰
11 - اسلاید 10 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری 1398 .

اسلاید 10 زمین شناسی یازدهم
۹۲ بازديد
۰ ۰
10 - اسلاید 09 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری 1398 .

اسلاید 09 زمین شناسی یازدهم .
۹۱ بازديد
۰ ۰
9 - اسلاید 08 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری 1398 .

اسلاید 08 زمین شناسی یازدهم