91 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال دوازدهم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

91 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال دوازدهم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )

۸۲ بازديد
91 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال دوازدهم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )91 - آزمون زمین شناسی دوازدهم . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 .این آزمون بر طبق کتاب زمین شناسی سال یازدهم چاپ 1396 می باشد .https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gif توضیحات در مورد این آزمون به روز رسانی خواهد شد . https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gif101 - در شکل زیر ، به جای X کدام فرآیند زمین شناسی قرار می گیرد ؟

91 - آزمون زمین شناسی دوازدهم . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )

1 ) تبلور .

2 ) هوا زدگی .

3 ) ذوب شدگی .

4 ) فشردگی .

پاسخ : گزینه ی ( 2 ) . ( ص 87 )

این شکل ( شکل 1 - 5 ) کتاب درسی می باشد که طبق آن ، هوا زدگی باعث می شود تا عناصر موجود در سنگ ، وارد خاک شود .102 - عنصر تیتانیم از نظر غلظت در پوسته و اهمیت در بدن موجودات زنده ، .......... است .

1 ) جزیی و سمی .

2 ) اصلی ، اساسی و سمی .

3 ) فرعی و سمی .

4 ) فرعی و اساسی .

پاسخ : گزینه ی ( 4 ) . ( ص 88 )

طبق جدول ( 1 - 5 ) ، عنصر تیتانیم عنصری فرعی است و از نظر اهمیت در بدن ، نقش اساسی دارد .

91 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال دوازدهم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )103 - مصرف کدام عنصر ، ماده ای ضد سرطان به حساب می آید ؟

1 ) فسفر .

2 ) سلنیم .

3 ) منیزیم .

4 ) لیتیم .

پاسخ : گزینه ی ( 2 ) . ( ص 89 )

برخی عناصر به خصوص سلنیم ، از طریق آنزیم های حاوی این عنصر ، با از بین بردن سوپر اکسید ها ، از وقوع سرطان پیش گیری می کنند .104 - بی هنجاری مثبت آرسنیک را در کدام سنگ ها ثبت می کنند ؟

1 ) آتش فشانی .

2 ) رسوبی .

3 ) آذرین درونی .

4 ) دگرگونی .

پاسخ : گزینه ی ( 1 ) . ( ص 93 )

عنصر آرسنیک ، منشأ زمین زاد دارد و برخی سنگ ها مانند : سنگ های آتش فشانی دارای بی هنجاری مثبت آرسنیک هستند .105 - در اطراف معادن سرب و روی احتمال بروز کدام بیماری وجود دارد ؟

1 ) ایتای ایتای .

2 ) میناماتا .

3 ) ناراحتی گوارشی .

4 ) فلورسیس .

پاسخ : گزینه ی ( 1 ) . ( ص 93 )

بیماری ایتای ایتای ( نرمی استخوان ) به علت کادمیم موجود در معدن سرب و وری ایجاد می شود .106 - در فرآیند ملقمه کردن طلا ، کدام عنصر استفاده می شود ؟

1 ) مس .

2 ) جیوه .

3 ) کربن .

4 ) منگنز .

پاسخ : گزینه ی ( 2 ) . ( ص 93 )

فرآیند استخراج طلا یا ملقمه کردن طلا با جیوه در فعالیت های معدنی ، منجر به آلودگی گسترده ی جیوه شده است .107 - در مورد فوران آتش فشان پیناتوبو کدام مورد درست است ؟

1 ) نیمی از عناصر اساسی جدول تناوبی را در سطح زمین پخش کرد .

2 ) با خروج گاز مونوکسید کربن ، شرایط خاص خطر ناک ایجاد کرد .

3 ) دو میلیون تن عنصر روی را در سطح زمین پراکنده کرد .

4 ) الیاف خطرناک آز بست را در هوا پخش کرد .

پاسخ : گزینه ی ( 3 ) . ( ص 98 )

با توجه به توضیحات آمده در شکل ( 11 - 5 ) کتاب درسی ، این رویداد به تنهایی دو میلیون تن روی را در سطح زمین پخش کرد .108 - در جدول مقابل ، کدام بیماری با عامل آن ارتباط دارد ؟

108 - در جدول مقابل ، کدام بیماری با عامل آن ارتباط دارد ؟

1 ) A - a .

2 ) C - a .

3 ) A - b .

4 ) C - c .

پاسخ : گزینه ی ( 2 ) . ( ص 98 )

ذرات بسیار ریز غبار با ورود به ریه ، بیماری های مزمن تنفسی را بالا می برند .109 - کدام یک از کانی ها در صنایع آرایشی مصرف عمده دارند ؟

1 ) تالک ، میکا و رس .

2 ) کوارتز ، میکا و سرب .

3 ) ارپیمان ، هالبت و تالک .

4 ) فلوریت ، پیریت و میکا .

پاسخ : گزینه ی ( 1 ) . ( ص 100 )

در صنایع آرایشی از تالک ، میکا و رس ها استفاده می شود .110 - کدام ترکیب زیر برای سلامت انسان مضر است ؟

110 - کدام ترکیب زیر برای سلامت انسان مضر است ؟

پاسخ : گزینه ی ( 4 ) . ( ص 100 )

ترکیب نیترات برای سلامتی انسان مضر است .111 - علت اصلی زمین لرزه کدام است ؟

1 ) بروز رفتار الاستیک در سنگ کره .

2 ) حرکت زمین به دور محور وضعی .

3 ) حرکت ورقه های سنگ کره .

4 ) خروج گاز های فوق حرارتی .

پاسخ : گزینه ی ( 3 ) . ( ص 106 )

علت اصلی زمین لرزه ، حرکت ورقه های سنگ کره است .112 - امواج سطحی زمین لرزه چون نسبت به امواج درونی زلزله .......... دارند ، باعث خرابی بیش تر می شوند .

1 ) سرعت بیش تری .

2 ) سرعت کم تری .

3 ) حرکت قایم .

4 ) حرکت افقی .

پاسخ : گزینه ی ( 2 ) . ( صفحه های 107 و 108 زمین شناسی )

امواج سطحی سرعت کم تری نسبت به امواج درونی لرزه دارند .113 - مطالعه بر روی کدام موضوع و در کدام محل ، زلزله خیز بودن ایران را تأیید می کند ؟

1 ) عمق کانونی لرزه ها در شکستگی پوسته ای ایران .

2 ) نقشه ی پراکندگی زمین لرزه ها در کمر بند آلپ - هیمالیا .

3 ) مسیر حرکت امواج لرزه ای در اعماق گوشته ی اقیانوسی .

4 ) زمین لرزه های درون ورقه ای در حاشیه ی اقیانوس آرام .

پاسخ : گزینه ی ( 2 ) . ( ص 106 )

کشور ایران با قرار گرفتن در کمر بند لرزه خیز آلپ - هیمالیا و نقشه های پراکندگی لرزه های ، نشان می دهد که لرزه خیز است .114 - در شکل مقابل ، با توجه به زلزله با عمق کانون A ، .......... در M و N مساوی و .......... در M و N متفاوت است .

114 - در شکل مقابل ، با توجه به زلزله با عمق کانون A ، .......... در M و N مساوی و .......... در M و N متفاوت است .

1 ) مقدار خرابی - نوسان موج .

2 ) تخریب - انرژی .

3 ) شدت - بزرگی .

4 ) بزرگی - شدت .

پاسخ : گزینه ی ( 4 ) . ( ص 107 )

پس از یک لرزه در مناطق اطراف آن ، شدت و تخریب متفاوت است امّا بزگی یک سان گزارش می شود .115 - کدام عبارت ، توصیف مناسبی برای مرکز سطحی زمین لرزه است ؟

1 ) نقطه ای در فاصله ی 10 کیلو متری از کانون زلزله .

2 ) منشأ امواج لرزه ای با فرض نقطه ای بودن آن .

3 ) نزدیک ترین محل به کانون لرزه و در سطح زمین .

4 ) محل شکستگی سنگ های ورقه ای .

پاسخ : گزینه ی ( 3 ) . ( ص 107 )

نقطه ای در سطح زمین که در بالا ی کانون زمین لرزه قرا دارد را مرکز سطحی زمین لرزه گویند که کم ترین فاصله را از کانون زمین لرزه دارد .116 - هر گاه نمودار امواج لرزه ای مطابق شکل رو به رو باشد ، ویژگی موج b کدام است ؟

116 - هر گاه نمودار امواج لرزه ای مطابق شکل رو به رو باشد ، ویژگی موج b کدام است ؟

1 ) سریع ترین موج لرزه ای .

2 ) بیرونی و حرکت افقی .

3 ) درونی و حرکت قایم .

4 ) سطحی و حرکت قایم .

پاسخ : گزینه ی ( 3 ) . ( ص 109 )

طبق شکل ( 7 - 6 ) کتاب درسی ، a موج P و b موج S است که موجی درونی و با حرکت قایم می باشد .117 - کدام شکل حاصل تنش کششی است ؟

117 - کدام شکل حاصل تنش کششی است ؟

پاسخ : گزینه ی ( 2 ) . ( ص 105 )

گسل نرمال ( عادی ) حاصل تنش کششی است . ( به فیلم های آموزشی گسل ها در داخل وب پیج مراجعه نمایید . )118 - هر گاه پس از لرزه ای 1 / 8 ریش تری ، زلزله ای با دامنه ی ده برابر خفیف تر اتفاق بیفتد ، بزرگی آن کدام است ؟

118 - هر گاه پس از لرزه ای 1 / 8 ریش تری ، زلزله ای با دامنه ی ده برابر خفیف تر اتفاق بیفتد ، بزرگی آن کدام است ؟

پاسخ : گزینه ی ( 1 ) . ( ص 111 )

به ازای هر یک واحد بزرگا ، دامنه ی امواج 10 برابر افزایش می یابد ، پس زلزله ی 1 / 8 ریش تری تبدیل به 1 / 7 ریش تر شده است .119 - کدام شکل یک ناو دیس است ؟

91 - آزمون زمین شناسی دوازدهم . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )

پاسخ : گزینه ی ( 2 ) . ( ص 114 )

چنان چه لایه های جدید تر در مرکز و لایه های قدیمی تر در حاشیه ی چین قرار گیرند ، ناو دیس به وجود می آید .120 - عامل اصلی حاصل خیزی مزارع آمریکای مرکزی کدام است ؟

1 ) خاکستر آتش فشانی .

2 ) رگه های معدنی .

3 ) چشمه های آب گرم .

4 ) رطوبت نسبی هوا .

پاسخ : گزینه ی ( 1 ) . ( ص 116 )

برخی مزارع حاصل خیز جهان بر روی خاکستر های آتش فشانی قرار گرفته است ؛ مانند آمریکای مرکزی و اندونزی .91 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال دوازدهم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )
الینا کوهساری

سلام عالیه دقیقا مرتبط به درسمه

مرسی wink

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.