101 -دانلود جزوه ی گرابن زمین شناسی سال سوم تجربی . ( امتحان نهایی ) .

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

101 -دانلود جزوه ی گرابن زمین شناسی سال سوم تجربی . ( امتحان نهایی ) .

۸۹ بازديد
101 - دانلود سوال های امتحان نهایی بر گزار شده ی زمین شناسی سوم . ( برای امتحان نهایی خرداد 1398 )تاریخ امتحان نهایی زمین شناسی سوم ( رشته ی علوم تجربی )

چهار شنبه : 08 / 03 / 1398 . ساعت 8 صبح .دانلود جزوه ی گرابن زمین شناسی سال سوم تجربی . ( امتحان نهایی ) .

تهیه و تنظیم : رضا علیاری .

ویرایش : 1 .

تاریخ به روز آوری : 1 فروردین 1398 .

تعداد صفحات : 84 عدد .

https://t.me/infogeology/11این پیج در حال تکمیل می باشد .به ادامه ی مطلب مراجعه شود . ( برای کسانی که مطالعه ی آنلاین دارند . و با نحوه ی نمره دهی آشنا شوید .همه ی سوال ها و نکته های زیر را حفظ کرده و به خاطر بسپارید .سوال های زیر اکثراً دارای تکرار می باشند . ( به ترین و کامل ترین جواب را همیشه داخل برگ پاسخ نامه بنویسید . )مجموعه ی زیر ترکیب چند برگه ی امتحانی کشوری برگزار شده توسط مرکز سنجش سازمان آموزش و پرورش . + سوال های تالیفی می باشد . )1 - درجه ی سختی کانی توپاز را بنویسید ؟ ( 25 / 0 )

درجه ی سختی 8 .2 - درجه ی سختی کانی ژیپس ( گچ ) را بنویسید ؟ ( 25 / 0 )

درجه ی سختی 2 .3 - خالص ترین زغال سنگ ، .......... است . ( 25 / 0 )

آنتراسیت .4 - ماسه سنگ مخصوص مناطق خشک ، .......... نام دارد . ( 25 / 0 )

آرکوز .5 - وسیع ترین و بزرگ ترین توده ی آذرین درونی ، ......... نام دارد . ( 25 / 0 )

باتولیت .6 - فراوان ترین کانی در سنگ پریدوتیت ، .......... می باشد . ( 25 / 0 )

الیوین .7 - به عقیده ی بوون ، بیش تر ماگما ها ، ترکیب .......... دارند . ( 25 / 0 )

ترکیب بازالتی .8 - نمونه ی بیرونی سنگ دیوریت ، .......... نام دارد . ( 25 / 0 )

آندزیت .9 - انواع فرآیند دیاژنز را نام ببرید ؟ ( 75 / 0 )

1 ) سیمان شدن . 2 ) متراکم شدن . 3 ) تبلور دوباره . 4 ) انحلال . 5 ) جا نشینی .10 - در مورد نحوه ی تشکیل ( سنگ بِرِش ) ، توضیح دهید ؟ ( 5 / 0 )

از تجمع رسوبات در اثر زمین لغزه ، یا خرد شدن سنگ ها در امتداد سطح گسل ها و سیمان شدگی بعدی آن ها .11 - در مورد نحوه ی تشکیل ( بافت حفره دار در سنگ پا ) توضیح دهید ؟ ( 5 / 0 )

خروج گاز ها از گدازه ی در حال انجماد .12 - در مورد نحوه ی تشکیل ( کانی ولاستونیت ) ، توضیح دهید ؟ ( 5 / 0 )

در فرآیند دگرگونی از ترکیب کلسیت و کوارتز .13 - درجه ی سختی کانی تالک را بنویسید ؟ ( 25 / 0 )

درجه ی سختی 1 .14 - انواع فرآیند های دیاژنز را فقط نام ببرید . ( 4 مورد ) ( 1 )

1 ) سیمانی شدن . 2 ) فشردگی و تراکم . 3 ) تبلور دوباره . 4 ) انحلال . 5 ) جانشینی .15 - برای تشکیل کدام یک از سنگ های ( آذرین - رسوبی - دگرگونی ) دیاژنز رخ می دهد ؟ ( 25 / 0 )

سنگ های رسوبی .

نکته : برای تشکیل سنگ های رسوبی فرآیند دیاژنز رخ می دهد .16 - در مناطق بیابانی ، مقدار تبخیر نسبت به بارش ( بیش تر - کم تر ) است . ( 25 / 0 )

بیش تر .17 - شیشه می تواند بر روی کانی ( توپاز - فلوئوریت ) خراش ایجاد کند . ( 25 / 0 )

فلوئوریت .18 - کانی ارزش مند در کان سنگ آهن ، ( آپاتیت - هماتیت ) می باشد . ( 25 / 0 )

هماتیت .19 - حد دگرگونی سنگ ها ، در ( ابتدای - پایان ) ذوب سنگ خاتمه می یابد . ( 25 / 0 )

ابتدای .20 - سنگ های حاصل از دگرگونی دفنی ، حالت ( لایه لایه - بدون لایه ) هستند . ( 25 / 0 )

بدون لایه .21 - مورن های یخچالی ، ( صاف - مخطط ) هستند . ( 25 / 0 )

مخطط .22 - دو تفاوت اوپال و کوارتز را بنویسید . ( 5 / 0 )

1 ) اوپال متبلور نیست .

2 ) سختی اوپال از کوارتز کم تر است .

3 ) در ترکیب اوپال آب وجود دارد . ( SiO2 , nH2O )23 - تفاوت سنگ های حاصل از دگرگونی دفنی با دگرگونی حرکتی - حرارتی چیست ؟ ( 5 / 0 )

سنگ های دگرگونی دفنی بدون لایه اند . امّا در دگرگونی حرکتی - حرارتی حالت لایه دار به خود می گیرند .24 - ویژگی ( سنگ آواری دانه درشت با جور شدگی ضعیف ) ، مربوط به کدام سنگ رسوبی است ؟ ( 25 / 0 )

سنگ رسوبی بِرِش .25 - ویژگی ( سنگ سیلیسی و سخت دارای دو منشأ ) ، مربوط به کدام سنگ رسوبی است ؟ ( 25 / 0 )

سنگ رسوبی چِرت .26 - ویژگی ( فراوان ترین سنگ رسوبی ) ، مربوط به کدام سنگ رسوبی است ؟ ( 25 / 0 )

سنگ رسوبی شیل .27 - ویژگی ( ماسه سنگ مخصوص مناطق خشک ) ، مربوط به کدام سنگ رسوبی است ؟ ( 25 / 0 )

سنگ رسوبی آرکوز .28 - درجه ی سختی کانی فلوئوریت را بنویسید ؟ ( 25 / 0 )

درجه ی سختی 4 .29 - بُرُم به دست آمده از دریا چه کار بردی دارد ؟ ( 25 / 0 )

تهیه ی محصولات عکاسی .30 - از دگرگون شدن ( سنگ آهک ) ، کدام سنگ دگرگونی به وجود می آید ؟ ( 25 / 0 )

سنگ دگرگونی مرمر .31 - از دگرگون شدن ( سنگ گرانیت ) ، کدام سنگ دگرگونی به وجود می آید ؟ ( 25 / 0 )

سنگ دگرگونی گنیس .32 - از دگرگون شدن ( ماسه سنگ ) ، کدام سنگ دگرگونی به وجود می آید ؟ ( 25 / 0 )

سنگ دگرگونی کوارتزیت ( یا گنیس ) .33 - فرآیند های دیاژنز را فقط نام ببرید . ( 3 مورد )

1 ) سیمانی شدن . 2 ) فشردگی یا تراکم . 3 ) انحلال . 4 ) تبلور مجدد . 5 ) جا نشینی .34 - در مقیاس موس ، نرم ترین کانی که سختی یک دارد ( فلوئوریت - تالک ) می باشد . ( 25 / 0 )

کانی تالک .35 - کانی پیریت دارای جلای ( فلزی - غیر فلزی ) است . ( 25 / 0 )

جلای فلزی .36 - کانی گالن ، رَخ ( سه جهتی با زاویه ی قایمه - دو جهتی ) دارد . ( 25 / 0 )

رَخ سه جهتی با زاویه ی قایمه .37 - کانی ( سیلویت - مانیتیت ) خاصیت مغناطیسی دارد . ( 25 / 0 )

کانی مانیتیت .38 - عامل اصلی گرم کننده ی آب دریا ها چیست ؟ ( 25 / 0 )

خورشید .39 - علت ( چگال نسبی زیاد در کانی باریت ) را بنویسید ؟ ( 5 / 0 )

در ترکیب خود عناصر سنگین دارد .40 - پترولوژی را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

شاخه ای از زمین شناسی است که در آن شیوه ی تشکیل ، منشأ ، رده بندی و ترکیب سنگ ها ( آذرین ، دگرگونی و حتی بر روی ماه و سیارات دیگر ) بررسی می شود .41 - نهان بلور را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

بلور های بسیار ریز که فقط با پرتو های X قابل تشخیص می باشند .42 - شیستوزیته را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

اگر کانی های ورقه ای در جهت عمود بر فشار جهت دار قرار گیرند ، اندازه ی آن ها بزرگ تر می شود و شکل و نجوه ی قرار گرفتن آن ها تغییر می کند و سنگ شکل ورقه ای یا فلس مانند پیدا می کند .43 - لغزش را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

حرکت توده های سنگ یا رسوب در امتداد سطوح لغزشی .44 - برای کانی ( آپاتیت ) ، یک مورد استفاده بنویسید ؟ ( 25 / 0 )

1 ) تهیه ی کود های شیمایی فسفر دار . 2 ) اسید فسفریک .45 - برای کانی ( ژیپس ) ، یک مورد استفاده بنویسید ؟ ( 25 / 0 )

تهیه ی گچ بنایی .46 - برای کانی ( کائولن ) ، یک مورد استفاده بنویسید ؟ ( 25 / 0 )

1 ) کاشی سازی . 2 ) چینی سازی . 3 ) مصالح ساختمانی .47 - برای کانی ( نوع کدر کانی گارنت ) ، یک مورد استفاده بنویسید ؟ ( 25 / 0 )

تهیه ی کاغذ سمباده .48 - درجه ی سختی کانی کلسیت چند است ؟ ( 25 / 0 )

درجه ی سختی 3 .49 - از اختلاط کدام کانی با کانی کلسیت ، سیمان پرتلند حاصل می شود ؟ ( 25 / 0 )

کانی رس .50 - فولیاسیون را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

در دگرگونی درجات شدید ، کانی های غیر ورقه ای تا حدی پهن و کشیده می شوند و سنگ منظره ای نواری یا لایه ای به خود می گیرد .51 - فرسایش قهقرایی را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

فرآیندی که رود ها ، طول خود را رو به عقب نیز می افزایند .52 - تیل را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

رسوبات در هم یخچالی ( رسوبات یخچالی شامل ذرات رس تا سنگ ها یی به وزن چندیدن تن ) .53 - اگر طول موج در امواج دریا حدود 10 متر باشد ، در چه عمقی ذرات آب حرکتی ندارند ؟ ( 25 / 0 )

در عمق 5 متری . ( ده تقسیم بر دو میشه : پنج )

نکته : در عمقی معادل نصف طول موج ، ذرات آب تقریباً حرکتی ندارند .54 - مسطح ترین بخش حوضه های اقیانوسی کجا است ؟ ( 25 / 0 )

دشت مغاکی .55 - علت ( ایجاد چشمه ) را بنویسید ؟ ( 5 / 0 )

گاهی برخی از آب خوان ها به طور طبیعی به سطح زمین راه پیدا می کنند و در نتیجه آب در سطح زمین تخلیه می شود .56 - علت ( ایجاد بافت حفره دار در سنگ پا ) را بنویسید ؟ ( 5 / 0 )

افزایش گاز ها از گدازه ی در حال انجماد .57 - علت ( افزایش مقدار ذوب در اثر افزایش دما ) را بنویسید ؟ ( 5 / 0 )

افزایش دما ، پیوند های یونی را در کانی ها سست و از هم جدا می کند .58 - علت ( مقاومت زیاد کانی کوارتز در برابر هوا زدگی ) را بنویسید ؟ ( 5 / 0 )

کوارتز در مراحل نهایی انجماد ماگما تشکیل می شود .59 - نقطه ی شبنم را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

دمایی را که در آن ، رطوبت هوای غیر اشباع به حالت اشباع در می آید .60 - خیز قاره را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

در دامنه ی شیب قاره نیز معمولاً نقطه ای با شیب نسبتاً آرام به نام خیز قاره وجود دارد که شیب قاره را به دشت مغاکی وصل می کند .61 - دگرگونی هیدروترمال را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

این نوع دگرگونی حاصل تاثیر آب بسیار داغ بر سنگ ها و ایجاد تغییرات شیمیایی در آن ها است .62 - باد کند را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

فرسایش بادی در نواحی بیابانی گاهی موجب پیدایش شیار های عمیقی در رسوبات نرم می شود که به آن ها شیار های باد کند می گویند .63 - مقدار آب های سطحی در مقایسه با آب های زیر زمینی ، ( بیش تر - کم تر ) است . ( 25 / 0 )

کم تر .64 - در تهیه ی محصولات عکاسی ، از عنصر ( منیزیم - برم ) استخراج شده از آب دریا استفاده می شود . ( 25 / 0 )

برم .65 - افزایش تراکم خاک ، مقدار آب دهی را ( افزایش - کاهش ) می دهد . ( 25 / 0 )

افزایش .66 - سطح استابی در مناطق کوهستانی مرتفع در عمق ، ( بیش تر - کم تر ) است . ( 25 / 0 )

بیش تر .67 - جلای غیر فلزی ، در ( مانیتیت - فلدسپات ) دیده می شود . ( 25 / 0 )

فلد سپات .68 - چگالی نسبی 5 / 7 ، مربوط به کانی ( گالن - گارنت ) می باشد . ( 25 / 0 )

گالن .69 - سنگ رسوبی ( دولومیت ) چگونه تشکیل می شود ؟ ( 5 / 0 )

در اثر عبور محلول های غنی از منیزیم از سنگ های آهکی ، منیزیم جا نشین قسمتی از کلسیم می شود .70 - سنگ رسوبی ( گِلِ سفید ) چگونه تشکیل می شود ؟ ( 5 / 0 )

در آب های سرد و عمیق ، از تجمع پوسته های آهکی روزن داران .71 - ( فرسایش قهقرایی ) ، توسط کدام یک از عوامل فرسایشی ایجاد می شود ؟ ( 25 / 0 )

آب جاری .72 - ( غار آهکی ) ، توسط کدام یک از عوامل فرسایشی ایجاد می شود ؟ ( 25 / 0 )

آب زیر زمینی .73 - ( زمین لغزه ) ، توسط کدام یک از عوامل فرسایشی ایجاد می شود ؟ ( 25 / 0 )

نیروی جاذبه .74 - ( مورن ) ، توسط کدام یک از عوامل فرسایشی ایجاد می شود ؟ ( 25 / 0 )

یخچال .75 - مقدار آب های زیر زمینی در مقایسه با آب های سطحی ، ( بیش تر - کم تر ) است . ( 25 / 0 )

( بیش تر )76 - در تهیه ی محصولات عکاسی ، از عنصر ( منگنز - برم ) استخراج شده از آب دریا استفاده می شود . ( 25 / 0 )

( برم )77 - افزایش تراکم خاک ، مقدار رواناب را ( افزایش - کاهش ) می دهد . ( 25 / 0 )

افزایش .78 - عمق سطح ایستابی در مناطق کویری ایران نسبت به استان پر باران گیلان ، ( بیش تر - کم تر ) است . ( 25 / 0 )

بیش تر .79 - جلای غیر فلزی ، در کانی ( الیوین - مانیتیت ) دیده می شود . ( 25 / 0 )

الیوین .80 - درجه ی سختی 4 ، مربوط به کانی ( فلوئوریت - گارنت ) می باشد . ( 25 / 0 )

فلوئوریت .81 - سنگ آذرین ( گابرو ) چه نوع سنگی می باشد ؟ ( 25 / 0 ) ( چهار گزینه ای )

1 ) اسیدی .

2 ) خنثی .

3 ) بازی . گزینه ی درست

4 ) فوق بازی .82 - سنگ آذرین ( گرانیت ) چه نوع سنگی می باشد ؟ ( 25 / 0 ) ( چهار گزینه ای )

1 ) اسیدی . گزینه ی درست

2 ) خنثی .

3 ) بازی .

4 ) فوق بازی .83 - سنگ آذرین ( پریدوتیت ) چه نوع سنگی می باشد ؟ ( 25 / 0 ) ( چهار گزینه ای )

1 ) اسیدی .

2 ) خنثی .

3 ) بازی .

4 ) فوق بازی . گزینه ی درست84 - سنگ آذرین ( آندزیت ) چه نوع سنگی می باشد ؟ ( 25 / 0 ) ( چهار گزینه ای )

1 ) اسیدی .

2 ) خنثی . گزینه ی درست

3 ) بازی .

4 ) فوق بازی .85 - دو تفاوت اوپال و کوارتز را بنویسید . ( 5 / 0 )

1 ) اوپال متبلور نیست .

2 ) سختی اوپال از کوارتز کم تر است .

3 ) در ترکیب اوپال آب وجود دارد . ( SiO2 , nH2O )86 - کدام فرآیند های دیاژنزی را سنگ شدن می نامند ؟ ( 5 / 0 )

1 ) سیمانی شدن .

2 ) متراکم شدن .87 - دو نمونه از انواع ماسه سنگ ، را فقط نام ببرید . ( 5 / 0 )

1 ) کوارتز آرنیت .

2 ) آرکوز .88 - چرت آلی از بقایای کدام جان داران دریا زی به وجود می آید ؟ ( 5 / 0 )

1 ) شعاعیان .

2 ) دیاتوم ها .89 - تورب را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

در مراحل اولیه ی تشکیل زغال سنگ ، ساختار گیاه حفظ می شود و ماده ی نرم و قهوه ای رنگ به نام تورب ایجاد می شود .90 - شیستوزیته را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

اگر کانی های ورقه ای در جهت عمود بر فشار جهت دار قرار گیرند ، اندازه ی آن ها بزرگ نر می شود و سنگ شکل ورقه ورقه یا فلس مانند پیدا می کند .91 - استالاکتیت را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

رسوبات کربنات کلسیم در سقف غار ها که بر اثر رسوب گذاری آب های زیر زمینی ایجاد شده اند .92 - منشأ و تحولات زمین ، در بخش زمین شناسی ( فیزیکی - تاریخی ) مطالعه می شود . ( 25 / 0 )

تاریخی .93 - در ترکیب گل حفاری چاه های نفت ، از کانی ( باریت - آپاتیت ) استفاده می شود . ( 25 / 0 )

باریت .94 - در اطراف استوا ، میزان بارندگی از میزان تبخیر ، ( بیش تر - کم تر ) است . ( 25 / 0 )

بیش تر .95 - ساختمان سیلیکاتی کانی اوژیت ، زنجیری ( ساده - مضاعف ) است . ( 25 / 0 )

ساده .96 - چگالی آب اقیانوس ها ، به مقدار ( نور - دما ) بستگی دارد . ( 25 / 0 )

دما .97 - شن و ماسه ، از رسوبات ( تخریبی - شیمیایی ) هستند . ( 25 / 0 )

تخریبی .98 - فراون ترین عنصر در پوسته ی جامد زمین ، پس از اکسیژن ، .......... می باشد . ( 25 / 0 )

عنصر سیلیسیم .

نکته : اکسیژن : 46/6 % > سیلیسیم : 27/7 % > آلومینیوم : 8/1 % > آهن : 5 % > کلسیم : 3/6 % > سدیم : 2/8 % > پتاسیم : 2/6 % > منیزیم : 2/1 % > مواد دیگر 1/5 % .99 - رنگ خاکه ی کانی پیریت ، .......... رنگ است . ( 25 / 0 )

رنگ خاکه ی سیاه رنگ .100 - در تهیه ی اسید فسفریک ، کانی .......... کار برد دارد . ( 25 / 0 )

کانی آپاتیت .101 - ساخت آذرین درونی صفحه ای ، که لایه های رسوبی را قطع می کند ........... نام دارد . ( 25 / 0 )

دایک .102 - به عقیده ی بوون ، بیش تر ماگما ها ترکیب ........... دراند . ( 25 / 0 )

ترکیب بازالتی .103 - مورن را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

تمام موادی که به وسیله ی یخچال ها حمل می شوند ، مورن نام دارند .104 - حد دگرگونی را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

از پایان دیاژنز تا ابتدای ذوب سنگ ، حد دگرگونی سنگ ها است .105 - دایک را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

از ساخت های آذرین ورقه ای ( یا صفحه ای شکل ) که سنگ های درون گیر را قطع می کند ، دایک نام دارد .106 - فرسایش ورقه ای را تعریف کنید ؟ ( 5 / 0 )

شسته شدن ذرات خاک توسط آب های سطحی ( یا آب باران ) را فرسایش ورقه ای می گویند .107 - اولین چاه نفت ایران در حوالی کدام شهر احداث شد ؟ ( 25 / 0 )

شهر مسجد سلیمان .108 - برای مواجهه با پدیده ی زمین لرزه ، باید به جنس زمین توجه شود یا استحکام ساختمان ؟ ( 25 / 0 )

جنس زمین .109 - کدام شاخه ی علم زمین شناسی ، به پراکندگی عناصر رادیو اکتیو در زمین و سیاره های دیگر می پردازد ؟ ( 25 / 0 )

شاخه ی ژئو شیمی .110 - با توجه به شکل آب خوان مقابل : سوال به هم متصل )

آب خوان تحت فشار .

( الف ) آب خوان از نوع آزاد است یا تحت فشار ؟ ( 25 / 0 )

آب خوان تحت فشار .

( ب ) تخلخل سنگ های کربناته ، اولیه است یا ثانویه ؟ ( 25 / 0 )

تخلخل ثانویه . ( تخلخل سنگ های کربناته : ثانویه )

( ج ) از نظر ترکیب ، نوع آب در این آب خوان ، سخت است یا شیرین ؟ ( 25 / 0 )

آب سخت .111 - تبلور کانی ها یی با وزن حجمی زیاد تر ، در اثر کدام نوع فشار ( جهت دار - همه جانبه ) در دگرگونی به وجود آمده است ؟ ( 25 / 0 )

فشار همه جانبه .112 - ایجاد چین خوردگی در اعماق زیاد ، در اثر کدام نوع فشار ( جهت دار - همه جانبه ) در دگرگونی به وجود آمده است ؟ ( 25 / 0 )

فشار جهت دار .113 - ( آب شار ) ، توسط کدام یک از عامل های فرسایشی ایجاد شده است ؟ ( 25 / 0 )

آب جاری .114 - ( غار آهکی ) ، توسط کدام یک از عامل های فرسایشی ایجاد شده است ؟ ( 25 / 0 )

آب زیر زمینی .115 - ( ریزش ) ، توسط کدام یک از عامل های فرسایشی ایجاد شده است ؟ ( 25 / 0 )

نیروی جاذبه .116 - ( مورن ) ، توسط کدام یک از عامل های فرسایشی ایجاد شده است ؟ ( 25 / 0 )

یخچال .117 - ( وجود میکای فراوان ) ، در رابطه با کدام سنگ دگرگونی ( کوارتزیت یا فیلیت ) می باشد ؟ ( 25 / 0 )

سنگ دگرگونی فیلیت .118 - ( دارای شیستوزیته ) ، در رابطه با کدام سنگ دگرگونی ( کوارتزیت یا فیلیت ) می باشد ؟ ( 25 / 0 )

سنگ دگرگونی فیلیت .119 - ( دارای سیمان محکم ) ، در رابطه با کدام سنگ دگرگونی ( کوارتزیت یا فیلیت ) می باشد ؟ ( 25 / 0 )

سنگ دگرگونی کوارتزیت .120 - ( سنگ اولیه ی آن ، ماسه سنگ ) ، در رابطه با کدام سنگ دگرگونی ( کوارتزیت یا فیلیت ) می باشد ؟ ( 25 / 0 )

سنگ دگرگونی کوارتزیت .121 - ( ایجاد فضای خالی در سنگ ) ، با کدام یک از فرآیند های دیاژنز ارتباط بیش تری دارد ؟ ( 25 / 0 )

فرآیند انحلال .122 - ( چسبیدن ذرات دانه ریز رسوبی به هم دیگر ) ، با کدام یک از فرآیند های دیاژنز ارتباط بیش تری دارد ؟ ( 25 / 0 )

فرایند متراکم شدن ( فشردگی ) .123 - ( تشکیل دولومیت از سنگ آهک ) ، با کدام یک از فرآیند های دیاژنز ارتباط بیش تری دارد ؟ ( 25 / 0 )

فرآیند جا نشینی .124 - ( تبدیل سیلیس ریز به بلور های درشت کوارتز ) ، با کدام یک از فرآیند های دیاژنز ارتباط بیش تری دارد ؟ ( 25 / 0 )

فرآیند تبلور دوباره .125 -دریاچه ی لاسم در ایران ، چگونه به وجود آمده است ؟ ( 5 / 0 )

در اثر ریزش کوه و مسدود شدن مسیر رود .126 - در ژئو فیزیک ، برای مطالعه ی ساختمان درونی زمین از چه مواردی استفاده می شود ؟ ( دو مورد ) ( 5 / 0 )

1 ) امواج لرزه ای .

2 ) بررسی مغناطیس .

3 ) مقاومت الکتریکی .

4 ) شدت گرانش سنگ ها .127 - گلوکوفان در چه شرایطی تشکیل می شود ؟ ( 5 / 0 )

شرایط :

1 ) فشار زیاد .

2 ) گرمای کم .128 - سیمان پرتلند چگونه حاصل می آید ؟ ( 5 / 0 )

اختلاط رس با کربنات کلسیم .129 - دو ویژگی برای ( افق A خاک ) بنویسید . ( 5 / 0 )

1 ) بالا ترین افق .

2 ) حاوی هوموس .

3 ) مقدار کم رس و ماسه .

4 ) دارای ریشه ی گیاهان .130 - دو ویژگی برای ( تیل ) بنویسید . ( 5 / 0 )

رسوبات در هم یخچالی .131 - دو ویژگی برای ( دره ی رود جوان ) بنویسید . ( 5 / 0 )

1 ) V شکل .

2 ) با دیواره های پر شیب .132 - جدول زیر مراحل تشکیل زغال سنگ را نشان می دهد . ( 1 )

مراحل تشکیل زغال سنگ .
موارد الف . ب . ج را به ترتیب نام گذاری نمایید . ( 75 / 0 ) ( 25 / 0 رعایت ترتیب )

مراحل تشکیل زغال سنگ :

بقایای گیاهان .

الف ) تورب .

ب ) لیگنیت .

ج ) زغال سنگ قهوه ای .

آنتراسیت .133 - راه تشکیل ( سنگ کنگلومرا ) را بنویسید . ( 5 / 0 )

عواملی مانند جریان های سریع آب های جاری و امواج ، ذرات را تا مسافتی که برای گرد شدن کافی بوده ، حمل کرده اند . ( سیمان شدگی ذرات درشت رسوبی با گرد شدگی خوب )134 - راه تشکیل ( معدن مس سر چشمه ) را بنویسید . ( 5 / 0 )

توسط فرآیند های آذرین و بر اثر جریان های محلول های داغ ، مس در شکستگی ها و حفره ها متمرکز شده است .135 - راه تشکیل ( فولیاسون ) را بنویسید . ( 5 / 0 )

در دگرگونی درجات شدید ، کانی های غیر ورقه ای تا حدی پهن و کشیده می شوند و سنگ منظره ای نواری یا لایه ای به خود می گیرد .136 - در کدام شاخه ی علم زمین شناسی با بررسی شواهد موجود در سنگ ها ، تاریخ چه ی حیات مطالعه می شود ؟ ( 25 / 0 )

دیرینه شناسی یا ( زمین شناسی تاریخی ) .137 - کدام نوع حرکت دامنه ای در مناطق کوهستانی نیمه خشک ، پس از رگبار های کوتاه مدت ، رخ می دهد ؟ ( 25 / 0 )

جریان گِلی .138 - در مقیاس موس ، کدام کانی توسط همه ی کانی های دیگر خراشیده می شود ؟ ( 25 / 0 )

کانی تالک .139 - در دهانه ی کدام آتش فشان کشور ما ، دریاچه وجود دارد ؟ ( 25 / 0 )

دریاچه ی سبلان .140 - ماگما ، حاصل ذوب سنگ های پوسته است یا هسته ؟ ( 25 / 0 )

پوسته .
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.