102 - جواب کلیه ی پرسش ها ی کتاب زمین شناسی یازدهم . ( چاپ 1397 )

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

102 - جواب کلیه ی پرسش ها ی کتاب زمین شناسی یازدهم . ( چاپ 1397 )

۳۹ بازديد
102 - جواب کلیه ی پرسش ها ی کتاب زمین شناسی یازدهم .

( بر گرفته از منابع معتبر زمین شناسی و جزوه های دانش گاهی )

خواندن بخش پاسخ با جبر زمین شناسی یازدهم فراموش نشود .

این صفحه به طور مداوم به روز رسانی می شود .

به زودی ... .
جمع آوری اطلاعات . ص 10 .

در سال گذشته خواندید که دانش مندان پیدایش جهان را با نظریه ی مه بانگ توضیح دادند .

در این باره ، اطلاعات بیش تری جمع آوری و درباره ی پیدایش اجرام آسمانی با هم گفت و گو کنید .


شکل نمایش نظریه ی زمین مرکزی . ص 11 . شکل جدید . به خاطر بسپارید .

نمایش نظریه ی زمین مرکزی .یاد آوری . ص 12 .

الف ) با توجه به این که ، نور خورشید حدود 8/3 دقیقه ی نوری طول می کشد تا به زمین برسد .

فاصله ی متوسط زمین تا خورشید چند کیلو متر است ؟

ب ) به این فاصله در اصطلاح ستاره شناسی چه گفته می شود ؟پیوند با ریاضی . ص 12 .

اگر مدار سیاره ای در فاصله ی 106 × 600 کیلو متری خورشید قرار داشته باشد .

زمان گردش آن به دور خورشید ، چند سال است ؟تحقیق کنید . ص 13 .

با توجه به فاصله ی حد اکثر زمین تا خورشید در اول تیر و فاصله ی حد اقلی در اول دی ماه ، علت گرمای تیر ماه و سرمای دی ماه چیست ؟خود را بیازمایید . ص 14 .

cool وضعیت فصل ها در نیم کره ی شمالی و جنوبی را مقایسه کنید .

coolجهت تشکیل سایه ، در نیم کره ی شمالی و جنوبی چه تفاوتی دارد ؟

coolدر طول یک سال ، خورشید در چه روز ها یی بر استوا عمود می تابد ؟تفسیر کنید . ص 15 .

با توجه به شکل زیر ، ترتیب تشکیل هوا کره ، سنگ کره ، زیست کره و آب کره را از قدیم به جدید ذکر کنید .

http://rezaaliyari.farsiblog.com/space/b/8/rezaaliyari/1552637059_Untitled.jpgیاد آوری . ص 16 .

در کتاب علوم نهم با روش تعیین سن نسبی و اصول آن آشنا شدید .

با توجه به آن ، در شکل رو به رو ، به ترتیب وقایع را از قدیم به جدید شماره گذاری کنید .

یاد آوری . ص 16 زمین شناسی یازدهم .پیوند با ریاضی . ص 16 .

در جدول زیر ، نیمه عمر برخی از عناصر پرتو زا و عنصر پایدار حاصل از آن ها نشان داده شده است .

با استفاده از اطلاعات موجود در آن ، به پرسش های زیر پاسخ دهید :

1 - برای تعیین سن نخستین سنگ ها یی که در کره ی زمین تشکیل شده اند ، استفاده از کدام عنصر پرتو زا مناسب تر است ؟ چرا ؟

2 - برای تعیین سن فسیل ماموت و یا جمجمه ی انسان اولیه ، از کربن 14 استفاده می شود .

دلیل آن را توضیح دهید .
3 - اگر مقدار کربن 14 باقی مانده در یک نمونه ی استخوان قدیمی حدود یک هشتم . مقدار اولیه ی آن باشد ، سن استخوان را محاسبه کنید .

نیمه عمر برخی از عناصر پرتو زایاد آوری . ص 18 .پاسخ دهید . ص 20 .جمع آوری اطلاعات . ص 25 .تفسیر کنید . ص 27 .یاد آوری . ص 27 .جمع آوری اطلاعات . ص 28 .جمع آوری اطلاعات . ص 29 .جمع آوری اطلاعات . ص 30 .

در مورد عوامل مؤثر بر مقرون به صرفه بودن یک معدن ، اطلاعاتی جمع آوری و به پرسش زیر پاسخ دهید .

علاوه بر عوامل حجم و غلظت ، چه عواملی در مقرون به صرفه شدن یک معدن دخالت دارند ؟گفت و گو کنید . ص 30 .

1 - در آب دریا ها مقداری عنصر طلا وجود دارد .

به چه دلیل ، طلا از دریا استخراج نمی کنیم ؟

2 - به چه دلیل برخی از معادن متروکه ، پس از مدتی مورد بهره برداری مجدد قرار می گیرد ؟جمع آوری اطلاعات . ص 69 .

به چه دلیل از هسته ی رسی برای ساخت سد های خاکی استفاده می شود ؟

هسته ی رسی یک سد خاکی .جمع آوری اطلاعات . ص 81 .

در مورد ملقمه کردن طلا با جیوه ، اطلاعات جمع آوری و در کلاس ارائه کنید .جمع آوری اطلاعات . ص 81 .

tongue-out خمیر دندان مصرفی شما چه مقدار فلوئور باید داشته باشد ؟

tongue-out آیا مردم ساکن در مناطق مختلف باید از یک نوع خمیر دندان استفاده کنند ؟

tongue-out در مورد روش های مختلف جبران فلوئور ، اطلاعاتی جمع آوری و در کلاس گفت و گو کنید .
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.