کنکور زمین شناسی یازدهم

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

92 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال یازدهم ) . گزینه ی 2 + گاج . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1399 )

۸۱ بازديد
92 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال یازدهم ) . گزینه ی 2 + گاج . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1399 )

92 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال یازدهم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1399 )این آزمون بر طبق کتاب زمین شناسی سال یازدهم چاپ 1397 می باشد .https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gif توضیحات در مورد این آزمون ها به روز رسانی خواهد شد . https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gifآزمون زمین شناسی یازدهم ( سال یازدهم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1399 )156 - لایه ی بین هوا کره و سنگ کره را .......... می نامند که از دو بخش .......... و .......... تشکیل شده است .

1 ) لیتوسفر - سنگ کره - خمیر کره .

2 ) خاک - معدنی - آلی .

3 ) گوشته - پوسته - هسته .

4 ) آب کره - برگاب - جاری .

پاسخ : گزینه ی ( 2 ) . ( صفحه های 52 و 53 )

خاک سطحی ترین قشر زمین بوده که از دو بخش آلی و معدنی تشکیل شده است .157 ) کدام گزینه در مورد محتوای افقی میانی خاک درست است ؟

1 ) ضخامت زیاد ، رنگ خاکستری تا سیاه .

2 ) دارای املاح کم ، رنگ روشن و فاقد ریشه .

3 ) دارای ریشه ی گیاه ، رس فراوان ، ماده ی الی کم .

4 ) فراوانی گیاخاک ، تجزیه ی کم ، مواد فسفاته .

پاسخ : گزینه ی ( 3 ) . ( ص 54 )

افق B یا خاک میانی معمولاً از رس ، ماسه ، شن و مقدار کمی گیاخاک تشکیل شده است .91 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال دوازدهم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )

۸۱ بازديد
91 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال دوازدهم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )91 - آزمون زمین شناسی دوازدهم . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 .این آزمون بر طبق کتاب زمین شناسی سال یازدهم چاپ 1396 می باشد .https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gif توضیحات در مورد این آزمون به روز رسانی خواهد شد . https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gif101 - در شکل زیر ، به جای X کدام فرآیند زمین شناسی قرار می گیرد ؟

91 - آزمون زمین شناسی دوازدهم . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )

1 ) تبلور .

2 ) هوا زدگی .

3 ) ذوب شدگی .

4 ) فشردگی .

پاسخ : گزینه ی ( 2 ) . ( ص 87 )

این شکل ( شکل 1 - 5 ) کتاب درسی می باشد که طبق آن ، هوا زدگی باعث می شود تا عناصر موجود در سنگ ، وارد خاک شود .102 - عنصر تیتانیم از نظر غلظت در پوسته و اهمیت در بدن موجودات زنده ، .......... است .

1 ) جزیی و سمی .

2 ) اصلی ، اساسی و سمی .

3 ) فرعی و سمی .

4 ) فرعی و اساسی .

پاسخ : گزینه ی ( 4 ) . ( ص 88 )

طبق جدول ( 1 - 5 ) ، عنصر تیتانیم عنصری فرعی است و از نظر اهمیت در بدن ، نقش اساسی دارد .

91 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال دوازدهم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )81 - بررسی تعدادی مورد کنکوری زمین شناسی یازدهم . ( کنکور 1398 )

۱۰۰ بازديد
81 - بررسی تعدادی مورد کنکوری زمین شناسی یازدهم . ( کنکور 1398 )

81 - بررسی تعدادی مورد کنکوری زمین شناسی یازدهم . ( کنکور 1398 )

کدام مورد می تواند در ایجاد بیماری مفاصل نقش داشته باشد ؟ ( زمین شناسی یازدهم - چاپ 1396 - فصل 5 ) ( خیلی سبز )

1 ) کمبود Fe .

2 ) فزونی Cd . tongue-out

3 ) کمبود Se .

4 ) فزونی As .

گزینه ی ( 2 ) صحیح است . فزونی کادمیم ( Cd ) در بدن ، سبب آسیب به کلیه ها و مفاصل می شود .

coolcryembarassedfoot-in-mouthfrowninnocentkisslaughingmoney-mouthsealedsmilesurprisedtongue-outundecidedwinkyell

کدام عامل می تواند باعث تشکیل اقیانوس های جدید باشد ؟ ( گزینه ی 2 - دوازدهم - 20 مهر 1397 )

1 ) جریان های خمیری در هسته ی زمین .

2  ) جریان های نیمه جامد در گوشته ی زمین . money-mouth

3 ) جریان های گرم اقیانوسی .

4 ) نیروی جزر و مد .

گزینه ی ( 2 ) صحیح است . عامل باز و بسته شدن اقیانوس ها ، حرکت ورقه ها است و حرکت ورقه ها به علت جریان هم رفت در استنوسفر گوشته ی زمین است .

coolcryembarassedfoot-in-mouthfrowninnocentkisslaughingmoney-mouthsealedsmilesurprisedtongue-outundecidedwinkyell

28 - تست خارج از کشور 1385 . ( جغرافی سال سوم )

۵۱ بازديد
تست خارج از کشور 1385 . ( جغرافی سال سوم )

تست در باره ی سبب ایجاد چشمه می باشد .

زمین شناسی ( سال سوم + چهارم + یازدهم )

مورد استفاده : امتحان کلاسی + نیم ترم + ترم ( امتحان نهایی ) . + ( آزمون های آزمایشی )

ذخیره شدن آب در سنگ های نفوذ پذیر ، سبب ایجاد کدام مورد زیر می شود ؟

1 ) فیورد

2 ) دریاچه ی کوهستانی

3 ) چشمه kiss

4 ) حوضه ی آب ریز

چشمه ها در اثر ذخیره شدن آب در سنگ های نفوذ پذیر تشکیل می شوند .

28 - تست خارج از کشور 1385 . ( جغرافی سال سوم )

25 - تست از تشکیل خاک . گاج . سال یازدهم . 5 بهمن 1397 .

۹۱ بازديد
25 - تست از تشکیل خاک . گاج . سال یازدهم . 5 بهمن 1397 . ( کنکور 1398 به بعد )

25 - تست از تشکیل خاک . گاج . سال یازدهم . 5 بهمن 1397 .

( مورد استفاده در سوال امتحانی )

با گذشت حدود 1200 سال ، به طور میانگین چند سانتی متر خاک تشکیل می شود ؟

1 )  10 tongue-out

2 ) 100

3 ) 25

4 ) 250

نکته : در شرایط طبیعی ، به طور میانیگن 300 سال زمان لازم است تا خاکی به ضخامت 25 میلی متر ( 2 و نیم سانی متر = 2/5cm ) تشکیل شود .

توی مساله گفته چند سانتی متر : ( میلی متر به سانتی متر تبدیل می کنیم . )

حالا توی مساله به ما گفته با گذشت حدود 1200 سال ، به طور میانگین چند سانتی متر خاک تشکیل می شود ؟ 1200 سال 4 برابر 300 سال می باشد . ( 1200 تقسیم بر 300 میشه : 4 )

 4 را ضرب در 25 میلی متر می کنیم که در میاد : 100 میلی متر ( 100mm = 10cm )

در نتیجه با گذشت 1200 سال ، 100 میلی متر ( 10 سانتی متر ) خاک به وجود میاد .

به صورت پلکانی : ( چون عدد ها رنده ) ولی همون بهتره که 1200 تقسیم بر 300 کنین که میشه : 4 .

1200 تقسیم بر 300 . 00 از 1200 با 00 از 300 می پروه که میشه : 4 .

300 سال >> 25 میلی متر . ( 5 / 2 سانتی متر )

600 سال >> 50 میلی متر . ( 5 سانتی متر )

900 سال >> 75 میلی متر . ( 5 / 7 سانتی متر )

1200 سال >> 100 میلی متر . ( 10 سانتی متر )

25 - تست از تشکیل خاک . گاج . سال یازدهم . 5 بهمن 1397 .

19 - توضیح تست شماره ی 9 سنجش . ( سال یازدهم - 31 فروردین 1397 )

۵۹ بازديد
19 - توضیح تست شماره ی 9 سنجش . ( سال یازدهم - 31 فروردین 1397 ) ( کتاب زمین شناسی چاپ 1396 ) ( کنکور 1398 )

19 - توضیح تست شماره ی 9 سنجش . ( سال یازدهم - 31 فروردین 1397 )

تشریح : رضا علیاری .

در کانالی نیم دایره ای به سطح مقطع یک متر مربع آب با سرعت 25 سانتی متر بر ثانیه در حال انتقال است . ( A داده یک متر مربع / V هم داده 25 سانتی متر بر ثانیه )

این کانال وقتی پر است در شبانه روز چند متر مکعب آب را منتقل می کند ؟ ( Q رو می خواد . )

1 ) 216

2 ) 2160

3 ) 21600

4 ) 43200

فرمول : Q = A × V

Q = دبی ( آب دهی ) بر حسب متر مکعب بر ثانیه . ( m3/s )

A = مساحت سطح مقطع جریان آب بر حسب متر مربع ( m2 )

V = سرعت جریان آب بر حسب متر بر ثانیه . ( m/s )

A = 1 m2

V = 25cm/s >>  V = 0/25 m/s

مقدار V رو در مساله به ما داده 25 سانتی متر بر ثانیه . ولی در فرمول داریم مقدار V برابر متر بر ثانیه . پس V رو تبدیل می کنیم . 25 سانتی متر بر ثانیه میشه . 25 / 0 متر بر ثانیه .

Q = 1m2 × 0 /25 m/s >> Q = 25 = 0 / 25 m3

مقدار Q برابر است با : 1 متر مربع ضرب در 25 / 0 متر بر ثانیه . ( یه m2 از A داریم با m از V میشه = m3 )

خب مساله هنوز تموم نشده از ما Q رو می خواد در یک شبانه روز . پس باید مقدار Q ضرب در یک شبانه روز کنیم . Q ( دبی = آب دهی ) بود بر حسب متر مکعب بر ثانیه . ( m3/s )

یک شبانه روز چند ثانیه می باشد .

یک شبانه روز = 24 ساعت . هر ساعت = 60 دقیقه ( min ) . هر دقیقه = 60 ثانیه . ( s )

پس 24 ساعت ( h ) ضرب در 60 دقیه = 1/440 دقیقه ( min ) . ( 24 ساعت = یک شبانه روز = 1/440 دقیقه ) . ( min )

حالا 1440 دقیه ( min ) ضرب در 60 ثانیه = 86/400 ثانیه . ( s ) . ( 24 ساعت = یک شبانه روز = 86/400 ثانیه . ( s )

حالا مقدار Q ( دبی = آب دهی ) ضرب در 86/400 ثانیه می کنیم که در میاد 21600 متر مکعب آب تخلیه ای .

Q = 0 / 25m3/s × 86/400s > ( 1 ) > Q = 0 /25m3 × 86400 > ( 2 ) > Q = 25m3 × 864 = 21/600m3

در مرحله ی ( 1 ) ثانیه ها رو با هم پروندیم .

در مرحله ی ( 2 ) یه عدد کامل می خوایم . 25 / 0 ضرب در 86/400 . صفر 25 / 0 با دو تا صفر 86/400 می پره .

نکته : 25 / 0 میشه 1 از چهارم . ( یک چهارم ) . اگه 86/400 تقسیم بر 4 کنین ( چون عدد 86/400 یه عدد کامل یعنی چهار چهارم چون به ما داره میگه که ضرب در 25 / 0 کنین ) جواب دوباره میشه : 21/600 . ( یعنی گزینه ی 3 )

19 - توضیح تست شماره ی 9 سنجش . ( سال یازدهم - 31 فروردین 1397 )

11 - تست تالیفی - نوع تنش . ( تالیفی Quiz Géologique )

۱۱۷ بازديد
12 - نوع تنش ؟ ( مورد یک ) ( زمین شناسی یازدهم - چاپ 1396 ) ( ص 104 ) ( کنکور 1398 )

A : (( فرا دیواره نسبت به فرو دیواره به سمت پایین حرکت کرده است . ))

جواب : نوع تنش : کششی .

B : (( سطح گسل مایل است . ))

جواب : کششی - فشاری .

C : (( فرو دیواره نسبت به فرا دیواره به سمت پایین حرکت کرده است . ))

جواب : فشاری .

D : (( لغزش سنگ ها در امتداد سطح گسل است . ))

جواب : برشی .

E : (( حرکت قطعات شکسته شده ، در امتداد افق است . ))

جواب : برشی .

@quizgeologique

11 - تست تالیفی - نوع تنش . ( تالیفی Quiz Géologique )

10 - تست تألیفی - زمین شناسی یازدهم - Quiz Géologique . ( کلوز تست زمین شناسی یازدهم )

۷۰ بازديد
10 - با توجه به متن زیر ، گزینه ی درست را انتخاب کنید . ( 2019-01-30 - Quiz Géologique ) ( زمین شناسی یازدهم - چاپ 1396 - ص 60 ) ( کنکور 1398 )

فرو نشست زمین یا به صورت سریع ، به شکل ..... ( A ) ..... ایجاد می شود .

و یا آرام و نا محسوس به صورت نشست سطح وسیعی از منطقه و ایجاد ترک و شکاف در سطح زمین ..... ( B ) ..... .

فرو نشست زمین می تواند خسارت های فراوان به زیر بنا ها و انواع سازه ها و ...... ( C ) ..... وارد کند .

برای کاهش میزان ..... ( D ) ..... زمین ، باید بهره برداری از منابع آب ..... ( E ) ..... کاهش یابد و با تغذیه از نوع مصنوعی آب خوان ها تقویت شوند .

گزینه ی 1 ) چاه عمیق - پنهان - زمین های حاصل خیز - ته نشین شدن زمین - سد ها

گزینه ی 2 ) چاه - پیدا - زمین های زراعی - نشست - روی زمین

گزینه ی 3 ) فرو چاله - نمایان - زمین های کشاورزی - فرو نشست - زیر زمینی surprised

گزینه ی 4 ) چاله ی عمیق - نا پیدا - زمین های مبدأ - فرو نشست مصنوعی - دریا ها

@quizgeologique

10 - تست تألیفی - زمین شناسی یازدهم - Quiz Géologique . ( کلوز تست زمین شناسی یازدهم )