نکته ی زمین شناسی یازدهم

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

76 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی )

۷۲ بازديد
76 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دِبی )

( فصل سوم - زمین شناسی یازدهم )

با تعیین سرعت آب در یک رود یا کانال و اندازه گیری سطح مقطع آن ، می توان آب دهی ( دبی ) را با استفاده از رابطه ی زیر محاسبه کرد :

Q : دبی بر حسب متر مکعب بر ثانیه . ( m3 / s )

A : مساحت سطح مقطع جریان آب بر حسب متر مربع . ( m2 )

V : سرعت جریان آب بر حسب متر بر ثانیه . ( m / s )

به بیان دیگر آب دهی ( دِبی ) عبارت است از : حجم آبی که در واحد زمان ( ثانیه ) از مقطع عرضی رود خانه عبور می کند . ( در حال عبور )

برای دیدن مسایل این فرمول به بخش پاسخ با جبر زمین شناسی یازدهم مراجعه نمایید .

76 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی )

24 - رشته جزایر بازالتی .

۹۲ بازديد
نکته ی زمین شناسی سوم + چهارم . ( کنکور 1398 )

24 - رشته جزایر بازالتی .

دانستنی زمین شناسی یازدهم .

منبع : جزوه ی زمین شناسی پیام نور .

توضیح : جست و گریخته و به صورت پراکنده به همه ی این متن در زمین شناسی سوم و چهارم اشاره شده است .

رشته جزایر بازالتی .

گروهی از جزایر اقیانوسی که به صورت خطی قرار گرفته و از تعدادی آتش فشان تشکیل شده اند ، به لحاظ شباهت آن ها به معروف ترین نمونه ی آن ها جزایر نوع هاوایی خوانده می شوند .

گر چه جزایر نوع هاوایی مثل پشته های اقیانوسی و کمان های جزیره ای خطی هستند ، ولی با دره های مرکزی و دراز گودال ها همراه نیستند .

24 - رشته جزایر بازالتی .

9 - نکته ی مهم کنکوری نظام جدید . ( زمین شناسی سال یازدهم چاپ 1396 )

۷۱ بازديد
9 - نکته ی مهم کنکوری نظام جدید .

کتاب زمین شناسی یازدهم چاپ 1396 . ( کنکور 1398 )

عناصر جزیی ( طبقه بندی عناصر از نظر غلظت در زمین و بدن موجودات زنده ) مثل : ( مس Cu ، طلا Au ، روی Zn ، سرب Pb ، کادمیم Cd و ... ) به مقدار بسیار کم یاقت می شوند . ( غلظت در پوسته 1 / 0 در صد ) این عناصر گاهی در بدن به عنوان عنصر اساسی و مورد نیاز ( اساسی + مورد نیاز ) و گاهی به عنوان عنصر سمی محسوب می شوند که باعث ایجاد عوارض و یا بیماری می گردند .

( اهمیت در بدن : اساسی - سمی )

( طبقه بندی عناصر بر اساس سمّی بودن بر اساس سمّی بودن در سلامت انسان ) ( ص 89 کتاب زمین شناسی یازدهم چاپ 1396 )

48Cd از عناصر سمّی ( کادمیم ) . ( رنگ قرمز )

 62PB از عناصر سمّی ( سرب ) . ( رنگ قرمز )

29Cu با رنگ خاکستری نشان داده شده است .

79Au از عناصریس که مقدار بیش از حدّ آن سمّی است . ( با رنگ زرد نمایش داده شده است . )

30Zn با رنگ خاکستری نشان داده شده است .

( ترتیب عناصر و ترتیبی که توضیح متن اومده فراموش نشه )

@quizgeologique

9 - نکته ی مهم کنکوری نظام جدید . ( زمین شناسی سال یازدهم چاپ 1396 )

8 - نکته ی زمین شناسی ( خاک ) ( همه ی پایه ها )

۶۹ بازديد
8 - نکته ی زمین شناسی ( همه ی پایه ها )

توی کتاب های زمین شناسی به خاک خیلی توجه شده .

توی کتاب زمین شناسی سوم هم این سوال مطرح که : ( یه سوال جواب ترکیبی )

سنگ های آذرین چه نقشی در تشکیل خاک دارند ؟

با فرسایش و هوا زدگی کانی های موجود در سنگ های آذرین ( به ویژه سنگ های آذرین حاوی فلد سپات ) ، خاک به وجود می آید که تکیه گاه و محل زیست و منبع تغذیه ی موجودات زنده است .

به خاطر بسپاریم .

@quizgeologique

8 - نکته ی زمین شناسی ( خاک ) ( همه ی پایه ها )

7 - نکته در مورد کانی یاقوت .

۸۲ بازديد
7 - ( نکته ی زمین شناسی ) ( سوم ، چهارم ، یازدهم )

کانی یاقوت .

فرمول شیمیایی : R3R'2(SiO4)3

برداشت : R ممکن است Fe ، Mg ( آهن و منیزیم )

برداشت : 'R ممکن است Al ، Fe ، Ti یا Cr باشد . ( تیتانیم ، آهن ، آلومینیم ، کروم )

نکته ی مهم : عنصر مشترک در ( آر R و آر پیرین 'R ) : عنصر Fe ( آهن )

درجه ی سختی : 5 / 7 - 5 / 6 .

وزن مخصوص : 3 / 4 - 5 / 3 .

رنگ : قرمز ، قهوه ای ، زرد ، سفید ، سبز .

اثر چینی بدون لعاب : بی رنگ .

نوع شکستگی : نا منظم .

جلا : شیشه ای .

خاصه های مهم :

1 - در سنگ های دگرگون شده زیاد است . ( مهم )

2 - نوعی جواهر است .

@quizgeologique

7 - نکته در مورد کانی یاقوت .

6 - نکته ی زمین شناسی سوم و چهارم + یازدهم .

۶۹ بازديد
6 - ( نکته ی زمین شناسی ) ( سوم ، چهارم ، یازدهم )

مهم ترین کان سار های اورانیوم شامل انواع :

1 ) دگر شیبی .

2 ) ماسه سنگی .

3 ) کنگلومرایی .

4 ) رگه ای .

5 ) تمر کز سطحی می باشند .

@quizgeologique

6 - نکته ی زمین شناسی سوم و چهارم + یازدهم .