تست آزمون کتاب چاپ 1397 - کنکور 1399

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

92 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال یازدهم ) . گزینه ی 2 + گاج . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1399 )

۷۸ بازديد
92 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال یازدهم ) . گزینه ی 2 + گاج . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1399 )

92 - آزمون زمین شناسی یازدهم ( سال یازدهم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1399 )این آزمون بر طبق کتاب زمین شناسی سال یازدهم چاپ 1397 می باشد .https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gif توضیحات در مورد این آزمون ها به روز رسانی خواهد شد . https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gifآزمون زمین شناسی یازدهم ( سال یازدهم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1399 )156 - لایه ی بین هوا کره و سنگ کره را .......... می نامند که از دو بخش .......... و .......... تشکیل شده است .

1 ) لیتوسفر - سنگ کره - خمیر کره .

2 ) خاک - معدنی - آلی .

3 ) گوشته - پوسته - هسته .

4 ) آب کره - برگاب - جاری .

پاسخ : گزینه ی ( 2 ) . ( صفحه های 52 و 53 )

خاک سطحی ترین قشر زمین بوده که از دو بخش آلی و معدنی تشکیل شده است .157 ) کدام گزینه در مورد محتوای افقی میانی خاک درست است ؟

1 ) ضخامت زیاد ، رنگ خاکستری تا سیاه .

2 ) دارای املاح کم ، رنگ روشن و فاقد ریشه .

3 ) دارای ریشه ی گیاه ، رس فراوان ، ماده ی الی کم .

4 ) فراوانی گیاخاک ، تجزیه ی کم ، مواد فسفاته .

پاسخ : گزینه ی ( 3 ) . ( ص 54 )

افق B یا خاک میانی معمولاً از رس ، ماسه ، شن و مقدار کمی گیاخاک تشکیل شده است .