کنکور زمین شناسی سوم و چهارم

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

96 - آزمون زمین شناسی پیش ( سال چهارم - جامع ) . سنجش . به تاریخ : 26 خرداد 1396 . ( کنکور 1398 )

۱۲۵ بازديد
96 - آزمون زمین شناسی پیش ( سال چهارم - جامع ) . سنجش . به تاریخ : 26 خرداد 1396 . ( کنکور 1398 )96 - آزمون زمین شناسی پیش ( سال چهارم - جامع ) . سنجش . به تاریخ : 26 خرداد 1396 . ( کنکور 1398 )این آزمون بر طبق زمین شناسی سال سوم چاپ 1395 و زمین شناسی سال چهارم ( علوم زمین پیش ) جاپ 1396 می باشد .https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gif توضیحات در مورد این آزمون به روز رسانی خواهد شد . https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gif101 - اطلاعات مربوط به آب و هوای گذشته ی زمین ، توسط کار شناسان کدام شاخه ی زمین شناسی ، مورد مطالعه قرار می گیرد ؟

1 ) دیرینه شناسی .

2 ) رسوب شناسی .

3 ) زیست محیطی .

4 ) هوا شناسی .

پاسخ : گزینه ی 1 .

تمام اطلاعات مربوط به گذشته ی زمین ، از جمله تاریخ چه ی حیات ، جغرافیای خشکی ها و دریا ها ، آب و هوا و ... به کمک کار شناسان شاخه ی دیرینه شناسی به دست آمده است .102 - معمولاً کدام ابر ها برای مدت طولانی می توانند ، مانع از رسیدن نور خورشید به زمین شوند ؟

1 ) استراتوس .

2 ) کومولوس .

3 ) کومولو نیمبوس .

4 ) سیرو استراتوس .

پاسخ : گزینه ی 1 .

ابر های استراتوس لایه های هستند و وسعت زیادی را می پوشانند .

اگر این ابر ها ضخامت مناسبی هم داشته باشند ، مانع از نفوذ کامل نور خورشید به زمین می شوند و به علت گسترش زیاد می توانند چند ساعت و حتی چند روز در یک منطقه باقی بمانند .94 - آزمون زمین شناسی پیش ( سال چهارم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )

۵۳ بازديد
94 - آزمون زمین شناسی پیش ( سال چهارم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )94 - آزمون زمین شناسی پیش ( سال چهارم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )این آزمون بر طبق زمین شناسی سال سوم چاپ 1395 و زمین شناسی سال چهارم ( علوم زمین پیش ) جاپ 1396 می باشد .https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gif توضیحات در مورد این آزمون به روز رسانی خواهد شد . https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gif101 - تفاوت ساخت لایه بندی با ساخت تکشیب کدام است ؟

1 ) میزان آب محبوس در سنگ ها .

2 ) مقدار فشار همه جانبه .

3 ) وجود فشار جهت دار .

4 ) عمق تشکیل .

پاسخ : گزینه ی ( 3 ) . ( صفحه ی 73 علوم زمین )

ساخت لایه بندی ، اولیه است ولی اگر فشار جهت دار بر لایه های رسوبی وارد شود ، تبدیل به ساخت ثانویه مثل تک شیب می شود .102 - هر گاه سنگی پس از رفع تنش به حالت اولیه باز گردد ، .......... و اگر تغییر شکلش برگشت نا پذیر شود ، .......... نامیده می شود .

1 ) الاستیک - پلاستیک .

2 ) پلاستیک - الاستیک .

3 ) خمیر سان - کش سان .

4 ) شکننده - حد الاستیک .

پاسخ : گزینه ی ( 1 ) . ( صفحه ی 74 علوم زمین )

اگر ماده ای پس از رفع تنش به حالت اولیه باز گردد ، الاستیک و اگر باز نگردد ، پلاستیک نامیده می شود .

هر گاه سنگی پس از رفه تنش به حالت اولیه باز گردد ، الاستیک و اگر تغییر شکلش برگشت نا پذیر شود ، پلاستیک نامیده می شود .66 - تست از عامل های دخیل برای تشکیل گل سفید . ( 1 )

۵۴ بازديد
66 - تست از عامل های دخیل برای تشکیل گل سفید . ( 1 )

( سنجش - پیش تجربی - 20 / 07 / 1397 )

کدام عامل ها برای تشکیل گل سفید دخالت دارند ؟

1 ) محیط های عمیق اقیانوس های سرد و روزن داران فراوان سطح آب sealed

2 ) محیط های کم عمق دریا های گرم استوایی با دو کفه ای های فراوان

3 ) آب های کم عمق و ساکن با اکسیزن کم و پلانکتون زیاد

4 ) مرداب ها یی با آب ساکن و تبخیر زیاد و کربنات فراوان

گزینه ی ( 1 ) صحیح است .

گِل سفید ، حاصل دیاژنز پوسته ی روزن داران ، پس از مرگ است .

روزن دارانی که در منطقه ی پلاژیک ( تقریباً سطح آب مناطق دور از ساحل ) زندگی می کنند ، پس از مرگ به اعماق سرد اقیانوس ها می ریزند و از تجمع آن ها ، گِل سفید به وجود می آید .

منطقه ی پلاژیک چیست ؟ تقریباً سطح آب مناطق دور از ساحل .

66 - تست از عامل های دخیل برای تشکیل گل سفید .

65 - تست از حجم سنگ آذرین . ( سنجش - پیش تجربی - 20 / 07 / 1397 )

۵۷ بازديد
65 - تست از حجم سنگ آذرین . ( سنجش - پیش تجربی - 20 / 07 / 1397 )

65 - تست از حجم سنگ آذرین . ( سنجش - پیش تجربی - 20 / 07 / 1397 )

( شکل سنگ آذرین آندزیت )

آندزیت یک سنگ آذرین ریز دانه ای است که عمدتاً از پلاژیوکلاز با سایر مواد معدنی مانند هورنبلند ، پیروکسن و بیوتیت تشکیل شده است .

نمونه نشان داده شده در عکس در حدود دو اینچ ( پنج سانتی متر ) است .
( وب پیج : geology.com )

----------

با توجه به سری واکنش بوون ، کدام کانی ها با در صد بالا یی می توانند حجم یک سنگ آذرین را تشکیل دهند ؟

1 ) الیوین ، آمفیبول ، بیوتیت

2 ) کوارتز ، ارتوز ، فلد پسات پتاسیم دار money-mouth

3 ) پیروکسن ، ارتوز ، فلد سپات سدیم و کلسیم دار

4 ) فلد سپات کلسیم دار ، فلد سپات سدیم دار ، فلد سپات پتاسیم دار

گزینه ی ( 2 ) صحیح است .

کوارتز ، ارتوز و فلد سپات پتاسیم دار می توانند حدود 90 در صد کانی های یک سنگ آذرین را تشکیل دهند .

کانی های سایر گزینه ها با توجه به سری واکنش بوون معمولاً نمی توانند با درصد بالا در کنار هم قرار بگیرند .

65 - تست از حجم سنگ آذرین . ( سنجش - پیش تجربی - 20 / 07 / 1397 )

28 - تست خارج از کشور 1385 . ( جغرافی سال سوم )

۵۱ بازديد
تست خارج از کشور 1385 . ( جغرافی سال سوم )

تست در باره ی سبب ایجاد چشمه می باشد .

زمین شناسی ( سال سوم + چهارم + یازدهم )

مورد استفاده : امتحان کلاسی + نیم ترم + ترم ( امتحان نهایی ) . + ( آزمون های آزمایشی )

ذخیره شدن آب در سنگ های نفوذ پذیر ، سبب ایجاد کدام مورد زیر می شود ؟

1 ) فیورد

2 ) دریاچه ی کوهستانی

3 ) چشمه kiss

4 ) حوضه ی آب ریز

چشمه ها در اثر ذخیره شدن آب در سنگ های نفوذ پذیر تشکیل می شوند .

28 - تست خارج از کشور 1385 . ( جغرافی سال سوم )

20 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1395 )

۵۳ بازديد
20 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1395 )

20 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1395 )

شرح : رضا علیاری .

با توجه به داده های زیر ، محاسبه کنید از جوشاندن 3 لیتر آب خلیج فارس ، چند گرم سولفات منیزیم به دست می آید ؟

داده ی 1 : در صد سولفات املاح منیزیم : 5 درصد .

داده ی 2 : شوری آب خلیج فارس : 40 گرم در کیلو گرم .

در یک لیتر آب دریای خلیج فارس ، 40 گرم املاح وجود دارد .

نکته : در صد اصلی سولفات منیزیم با توجه به نمودار در صد املاح فراوان تر آب دریا ص 23 زمین شناسی سوم برابر 4/8 در صد می باشد . ( MgSO4 = %4/8 )

حالا توی داده ی 1 مساله به ما داده 5 در صد که ما همون 5 در صد حساب می کنیم .

از این 40 گرم املاح دریای خلیج فارس ، به ما میگه که 5 در صدش در صد سولفات منیزیم می باشد .

40 گرم ، 5 در صدش چه قدر میشه : 40 را تقسیم بر 100 می کینم . ( چون این جا 40 یعنی 100 در صد ) که جواب میشه : 40 تقسیم بر 100 مساوی = 4 / 0 .

مقدار به دست آمده 4 / 0 ضرب در 5 می کینم . که جواب 2 به دست میاد .

پس توی 1 لیتر از این آب دریا ( دریای خلیج فارس ) 2 گرم سولفات منیزیم وجود داره .

توی مساله به ما گفته برای 3 لیتر به دست بیارین .

خوب 3 لیتر رو ضرب در 2 گرم می کنیم که جواب به دست میاد 6 گرم .

یعنی از جوشاندن 3 لیتر آب دریای خلیج فارس 6 گرم سولفات منیزم MgSO4 به دست می آید .

20 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1395 )

4 - سوال احتمالی زمین شناسی سوم و چهارم - کنکور 1398 ( داخل و خارج )

۶۱ بازديد
4 - احتمالی - کنکور 1398 ( داخل و خارج )

بر گرفته از جزوه ی زمین شناسی سوم - امیر شهباز زاده - خیلی سبز

موارد ذکر شده را در هر قسمت طوری مرتب کنید که قسمتی از چرخه ی سنگ ها را نشان دهد .

مورد A ) ماگما - سنگ دگرگونی - دگرگونی - سنگ آذرین - تبلور - ذوب .

( آغاز ) سنگ دگرگونی >>( ذوب ) >>ماگما >>( تبلور ) >>سنگ آذرین >>( دگرگونی ) >>سنگ دگرگونی . ( آغاز )

مورد B ) سنگ شدن - سنگ دگرگونی - حرارت و فشار - سنگ رسوبی - هوا زدگی ، حمل و رسوب گذاری - رسوبات .

سنگ دگرگونی >>( هوا زدگی ، حمل ، رسوب گذاری ) >>رسوبات >>( سنگ شدن ) >>سنگ رسوبی >>( حرارت و فشار ) >>سنگ دگرگونی .

مورد C ) سنگ رسوبی - سنگ آذرین - سنگ دگرگونی - ماگما - تبلور - رسوبات - سنگ شدن - هوا زدگی - حمل و رسوب گذاری - ذوب - دگرگونی .

سنگ دگرگونی >>( ذوب ) >>ماگما >>( تبلور ) >>سنگ آذرین >>( هوا زدگی ، حمل و رسوب گذاری ) >>رسوبات >>( سنگ شدن ) >>سنگ رسوبی >> ( دگرگونی ) >> سنگ دگرگونی .

@quizgeologique

4 - سوال احتمالی زمین شناسی سوم و چهارم - کنکور 1398 ( داخل و خارج )

3 - کنکور زمین شناسی سال سوم - خارج 1395 .

۵۶ بازديد
3 - کدام گروه از کانی ها در ترکیب خود ، دارای کلسیم هستند ؟ ( خارج از کشور - 1395 )

گ 1 ) آپاتیت ، انیدریت ، آمفیبول ، اوژیت money-mouth

گ 2 ) باریت ، پیروکسن ، هورنبلند ، دولومیت

گ 3 ) ژیپس ، کائولن ، اوژیت ، کلسیت

گ 4 ) پلاژیو کلاز ، الیوین ، آمفیبول ، آپاتیت

آپاتیت : Ca5 ( F , Cl ) ( PO4 ) 3

انیدریت : ( کلسیم بدون آب ) CaSO4

آمفیبول : سیلیکات های کلسیم ، منیزیم و آهن آب دار می باشند .

اوژیت ( نوعی پیروکسن ) : ( Ca ( Mg . Fe . Al ) ( AlSi2O6

هورنبلاند ( از آمفیبول ها ) : سیلیکات در همی از >> Al , Ti , Mg , Na , Ca

نکته : اگه ازتون بپرسن فرق انیدریت با آمفیبول چی : انیدریت کلسیم بدون آب ( بدون آب ) ولی آمفیبول ، سیلیکات های کلسیم ، منیزیم و آهن آب دارند ( آب دارند ) .

@quizgeologique

3 - کنکور زمین شناسی سال سوم - خارج 1395 .