نکته ی زمین شناسی سوم و چهارم

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

62 - حرکت تلماسه های ساحلی .

۵۷ بازديد
62 - حرکت تلماسه های ساحلی .

ریگ روان در صحرای الجزایر .

تصویر : ریگ روان در صحرای الجزایر .

( جا به جایی مختصر ماسه ها در امتداد ساحل ، وقتی که امواج تحت زاویه ای به آن بر خورد می کنند . )

وقتی که امواج تحت زاویه ای به ساحل کم شیب برخورد کنند ، هجوم آب به سوی خشکی مواد ریخته بر ساحل را در همان ابتدا به سمت بیرون حرکت می دهند .

امّا آبی که دوباره به سمت دریا بر می گردد ، نسبت به خط ساحلی زاویه ی قایمه دارد و مواد را در همین ابتدا به همراه خود به سوی دریا می کشاند .

معمولاً موج شکن ها یی به نام کرانه دار را در امتداد ساحل می سازند تا از جا به جا شدن تلماسه های ساحلی جلو گیری شود .

منبع : دانش نامه ی فشرده ی زمین . انتشارات مدرسه . جان فارندن . ( حسین دانش فر ) . چاپ پنجم : 1392 . ( ص 128 )

مورد استفاده : دانستنی . زمین شناسی یازدهم . نکته ی زمین شناسی سوم و چهارم .

62 - حرکت تلماسه های ساحلی .

24 - رشته جزایر بازالتی .

۹۲ بازديد
نکته ی زمین شناسی سوم + چهارم . ( کنکور 1398 )

24 - رشته جزایر بازالتی .

دانستنی زمین شناسی یازدهم .

منبع : جزوه ی زمین شناسی پیام نور .

توضیح : جست و گریخته و به صورت پراکنده به همه ی این متن در زمین شناسی سوم و چهارم اشاره شده است .

رشته جزایر بازالتی .

گروهی از جزایر اقیانوسی که به صورت خطی قرار گرفته و از تعدادی آتش فشان تشکیل شده اند ، به لحاظ شباهت آن ها به معروف ترین نمونه ی آن ها جزایر نوع هاوایی خوانده می شوند .

گر چه جزایر نوع هاوایی مثل پشته های اقیانوسی و کمان های جزیره ای خطی هستند ، ولی با دره های مرکزی و دراز گودال ها همراه نیستند .

24 - رشته جزایر بازالتی .

8 - نکته ی زمین شناسی ( خاک ) ( همه ی پایه ها )

۶۹ بازديد
8 - نکته ی زمین شناسی ( همه ی پایه ها )

توی کتاب های زمین شناسی به خاک خیلی توجه شده .

توی کتاب زمین شناسی سوم هم این سوال مطرح که : ( یه سوال جواب ترکیبی )

سنگ های آذرین چه نقشی در تشکیل خاک دارند ؟

با فرسایش و هوا زدگی کانی های موجود در سنگ های آذرین ( به ویژه سنگ های آذرین حاوی فلد سپات ) ، خاک به وجود می آید که تکیه گاه و محل زیست و منبع تغذیه ی موجودات زنده است .

به خاطر بسپاریم .

@quizgeologique

8 - نکته ی زمین شناسی ( خاک ) ( همه ی پایه ها )

7 - نکته در مورد کانی یاقوت .

۸۲ بازديد
7 - ( نکته ی زمین شناسی ) ( سوم ، چهارم ، یازدهم )

کانی یاقوت .

فرمول شیمیایی : R3R'2(SiO4)3

برداشت : R ممکن است Fe ، Mg ( آهن و منیزیم )

برداشت : 'R ممکن است Al ، Fe ، Ti یا Cr باشد . ( تیتانیم ، آهن ، آلومینیم ، کروم )

نکته ی مهم : عنصر مشترک در ( آر R و آر پیرین 'R ) : عنصر Fe ( آهن )

درجه ی سختی : 5 / 7 - 5 / 6 .

وزن مخصوص : 3 / 4 - 5 / 3 .

رنگ : قرمز ، قهوه ای ، زرد ، سفید ، سبز .

اثر چینی بدون لعاب : بی رنگ .

نوع شکستگی : نا منظم .

جلا : شیشه ای .

خاصه های مهم :

1 - در سنگ های دگرگون شده زیاد است . ( مهم )

2 - نوعی جواهر است .

@quizgeologique

7 - نکته در مورد کانی یاقوت .

6 - نکته ی زمین شناسی سوم و چهارم + یازدهم .

۶۹ بازديد
6 - ( نکته ی زمین شناسی ) ( سوم ، چهارم ، یازدهم )

مهم ترین کان سار های اورانیوم شامل انواع :

1 ) دگر شیبی .

2 ) ماسه سنگی .

3 ) کنگلومرایی .

4 ) رگه ای .

5 ) تمر کز سطحی می باشند .

@quizgeologique

6 - نکته ی زمین شناسی سوم و چهارم + یازدهم .

5 - نکته ی زمین شناسی ( سوم و چهارم ) ( نظام قدیم )

۵۹ بازديد
5 - نکته ی کنکوری زمین شناسی : ( آزمون زمین شناسی )

در هنگام فرآیند ذوب :

دو دسته کانی داریم .

1 ) کانی های زود گداز .

2 ) کانی های دیر گداز .

بعضی از کانی های زود گداز ذوب می شوند .

و بقیه ی کانی ها :

( یعنی انواع دیر گداز آن ها در تشکیل ماگما وارد نمی شوند . )

این قبیل ذوب را باید ذوب ناقص نامید .

یکی از علل اختلاف ترکیب ماگما ها ، همین مقدار ذوب سنگ اصلی است که ممکن است 5 ، 10 یا 20 در صد از سنگ های اصلی و یا ذوب بیش تر شود .

یکی از شرایط اصلی تشکیل ماگما بر طبق کتاب زمین شناسی سوم : بعضی از کانی های زود گداز ذوب می شوند . یعنی کانی های زود گداز در تشکیل ماگما وارد شده اند .

تشکیل ماگما : در حالت کلی ، ماگما از ذوب سنگ های پوسته و یا گوشته طی فرآیند بسیار پیچیده به وجود می آید .

تست : در حالت کلی (( ماگما از ذوب سنگ های پوسته و یا گوشته طی فرآیند بسیار پیچیده به وجود می آید . )) پس ، یکی از عامل های مؤثر در تشکیل ماگما ، ذوب ........... است . ( تالیفی : Quiz Géologique )

1 ) کانی های دیر گداز .

2 ) کانی های زود گداز . cool

3 ) سنگ های درون زمین .

4 ) انواع کانی ها .

@quizgeologique

5 - نکته ی زمین شناسی ( سوم و چهارم ) ( نظام قدیم )