سوال امتحانی زمین شناسی سوم و چهارم

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

101 - بانک سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم . ( برای امتحان نهایی خرداد 1398 )

۸۲ بازديد
101 - دانلود سوال های امتحان نهایی بر گزار شده ی زمین شناسی سوم . ( برای امتحان نهایی خرداد 1398 )تاریخ امتحان نهایی زمین شناسی سوم ( رشته ی علوم تجربی )

چهار شنبه : 08 / 03 / 1398 . ساعت 8 صبح .این پیج در حال تکمیل می باشد .به ادامه ی مطلب مراجعه شود . ( برای کسانی که مطالعه ی آنلاین دارند .67 - سوال امتحانی علوم زمین و زمین شناسی 11 .

۵۲ بازديد
67 - سوال امتحانی علوم زمین و دانستنی زمین شناسی 11 .

67 - سوال امتحانی علوم زمین و زمین شناسی 11 .

1 ) تفریق ماگمایی بیش تر در کدام نوع ماگما دیده می شود ؟ ماگمای بازالتی .

2 ) کدام نوع دگرگونی در ایجاد منابع معدنی نقش بیش تری دارد ؟ دگرگونی مجاورتی .

3 ) مواد معدنی را تعریف کنید ؟ به موادی که از زمین گرفته می شوند و برای هر نوع فرآورده ی صنعتی مورد بهره برداری قرار می گیرند ، مواد معدنی می گویند .

4 ) کانی های پر ارزش چون : گرونا و کرندوم ، چگونه پدید آمده اند ؟ در اثر دگرگونی مجاورتی .

سوال : دو کانی پر ارزش را نام ببرید ؟ 1 - گرونا . 2 - کرندوم .

5 ) سه ویژگی یک نفت گیر را بنویسید ؟

( 1 ) سنگ مخزن مناسبی با تخلخل و قابلیت نفوذ پذیری خوب وجود داشته باشد .

( 2 ) روی آن با سنگ غیر قابل نفوذی به نام پوش سنگ ، پوشیده شود .

( 3 ) داشتن وضعیت هندسی مناسب .

6 ) فرآوره های نفتی مهم را نام ببرید ؟

( 1 ) نفت سفید . ( 2 ) بنزین . ( 3 ) بنزین هوا پیما . ( 4 ) روغن .

67 - سوال امتحانی علوم زمین و زمین شناسی 11 .

20 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1395 )

۵۱ بازديد
20 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1395 )

20 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1395 )

شرح : رضا علیاری .

با توجه به داده های زیر ، محاسبه کنید از جوشاندن 3 لیتر آب خلیج فارس ، چند گرم سولفات منیزیم به دست می آید ؟

داده ی 1 : در صد سولفات املاح منیزیم : 5 درصد .

داده ی 2 : شوری آب خلیج فارس : 40 گرم در کیلو گرم .

در یک لیتر آب دریای خلیج فارس ، 40 گرم املاح وجود دارد .

نکته : در صد اصلی سولفات منیزیم با توجه به نمودار در صد املاح فراوان تر آب دریا ص 23 زمین شناسی سوم برابر 4/8 در صد می باشد . ( MgSO4 = %4/8 )

حالا توی داده ی 1 مساله به ما داده 5 در صد که ما همون 5 در صد حساب می کنیم .

از این 40 گرم املاح دریای خلیج فارس ، به ما میگه که 5 در صدش در صد سولفات منیزیم می باشد .

40 گرم ، 5 در صدش چه قدر میشه : 40 را تقسیم بر 100 می کینم . ( چون این جا 40 یعنی 100 در صد ) که جواب میشه : 40 تقسیم بر 100 مساوی = 4 / 0 .

مقدار به دست آمده 4 / 0 ضرب در 5 می کینم . که جواب 2 به دست میاد .

پس توی 1 لیتر از این آب دریا ( دریای خلیج فارس ) 2 گرم سولفات منیزیم وجود داره .

توی مساله به ما گفته برای 3 لیتر به دست بیارین .

خوب 3 لیتر رو ضرب در 2 گرم می کنیم که جواب به دست میاد 6 گرم .

یعنی از جوشاندن 3 لیتر آب دریای خلیج فارس 6 گرم سولفات منیزم MgSO4 به دست می آید .

20 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1395 )

2 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . ( خرداد 1397 ) ( کنکوری و امتحانی )

۸۶ بازديد
2 - در رابطه با سنگ آذرینی که دارای بلور های ریز (( الیوین ، پیروکسن ، فلد سپات )) است ، به موارد زیر پاسخ دهید : ( خرداد 1397 - زمین شناسی سوم )

الف ) نام سنگ چیست ؟ سنگ آذرین بیرونی بازالت .

ب ) فلد سپات های سنگ دارای پتاسیم هستند یا کلسیم ؟ کلسیم .

ج ) سنگ درونی است ، یا بیرونی ؟ بیرونی .

د ) مقدار سیلیس این سنگ از 52 در صد ، بیش تر است یا کم تر ؟ کم تر .

@quizgeologique

2 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . ( خرداد 1397 ) ( کنکوری و امتحانی )

1 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . ( دی 1397 ) ( کنکوری و امتحانی )

۵۶ بازديد
1 - در رابطه با سنگ آذرین (( با بلور های درشت کوارتز ، مسکوویت و فلد سپات )) به موارد زیر ، پاسخ دهید : ( دی 1397 - زمین شناسی سوم )

الف ) نام سنگ چیست ؟ سنگ آذرین درونی گرانیت .

ب ) فلد سپات های سنگ ، دارای پتاسیم هستند یا کلسیم ؟ پتاسیم .

ج ) این سنگ ، درونی است یا بیرونی ؟ درونی .

د ) رنگ آن روشن است یا تیره ؟ روشن .

به خاط بسپارید .

1 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . ( دی 1397 ) ( کنکوری و امتحانی )

@quizgeologique