زمین شناسی سوم و چهارم

آموزش زمین شناسی یازدهم + اموزش زمین شناسی چهارم + آموزش زمین شناسی سوم + سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم + سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم و چهارم + کنکور زمین شناسی یازدهم + کنکور زمین شناسی سوم و چهارم + دانلود سوال های امتحان نهایی مرتبط و ...

101 - بانک سوال امتحان نهایی زمین شناسی سوم . ( برای امتحان نهایی خرداد 1398 )

۸۲ بازديد
101 - دانلود سوال های امتحان نهایی بر گزار شده ی زمین شناسی سوم . ( برای امتحان نهایی خرداد 1398 )تاریخ امتحان نهایی زمین شناسی سوم ( رشته ی علوم تجربی )

چهار شنبه : 08 / 03 / 1398 . ساعت 8 صبح .این پیج در حال تکمیل می باشد .به ادامه ی مطلب مراجعه شود . ( برای کسانی که مطالعه ی آنلاین دارند .96 - آزمون زمین شناسی پیش ( سال چهارم - جامع ) . سنجش . به تاریخ : 26 خرداد 1396 . ( کنکور 1398 )

۶۷ بازديد
96 - آزمون زمین شناسی پیش ( سال چهارم - جامع ) . سنجش . به تاریخ : 26 خرداد 1396 . ( کنکور 1398 )96 - آزمون زمین شناسی پیش ( سال چهارم - جامع ) . سنجش . به تاریخ : 26 خرداد 1396 . ( کنکور 1398 )این آزمون بر طبق زمین شناسی سال سوم چاپ 1395 و زمین شناسی سال چهارم ( علوم زمین پیش ) جاپ 1396 می باشد .https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gif توضیحات در مورد این آزمون به روز رسانی خواهد شد . https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gif101 - اطلاعات مربوط به آب و هوای گذشته ی زمین ، توسط کار شناسان کدام شاخه ی زمین شناسی ، مورد مطالعه قرار می گیرد ؟

1 ) دیرینه شناسی .

2 ) رسوب شناسی .

3 ) زیست محیطی .

4 ) هوا شناسی .

پاسخ : گزینه ی 1 .

تمام اطلاعات مربوط به گذشته ی زمین ، از جمله تاریخ چه ی حیات ، جغرافیای خشکی ها و دریا ها ، آب و هوا و ... به کمک کار شناسان شاخه ی دیرینه شناسی به دست آمده است .102 - معمولاً کدام ابر ها برای مدت طولانی می توانند ، مانع از رسیدن نور خورشید به زمین شوند ؟

1 ) استراتوس .

2 ) کومولوس .

3 ) کومولو نیمبوس .

4 ) سیرو استراتوس .

پاسخ : گزینه ی 1 .

ابر های استراتوس لایه های هستند و وسعت زیادی را می پوشانند .

اگر این ابر ها ضخامت مناسبی هم داشته باشند ، مانع از نفوذ کامل نور خورشید به زمین می شوند و به علت گسترش زیاد می توانند چند ساعت و حتی چند روز در یک منطقه باقی بمانند .94 - آزمون زمین شناسی پیش ( سال چهارم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )

۵۰ بازديد
94 - آزمون زمین شناسی پیش ( سال چهارم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )94 - آزمون زمین شناسی پیش ( سال چهارم ) . گزینه ی 2 . به تاریخ : 3 اسفند 1397 . ( کنکور 1398 )این آزمون بر طبق زمین شناسی سال سوم چاپ 1395 و زمین شناسی سال چهارم ( علوم زمین پیش ) جاپ 1396 می باشد .https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gif توضیحات در مورد این آزمون به روز رسانی خواهد شد . https://www.farsiblog.com/theme/farsiblog/chatroom/images/smiley/14.gif101 - تفاوت ساخت لایه بندی با ساخت تکشیب کدام است ؟

1 ) میزان آب محبوس در سنگ ها .

2 ) مقدار فشار همه جانبه .

3 ) وجود فشار جهت دار .

4 ) عمق تشکیل .

پاسخ : گزینه ی ( 3 ) . ( صفحه ی 73 علوم زمین )

ساخت لایه بندی ، اولیه است ولی اگر فشار جهت دار بر لایه های رسوبی وارد شود ، تبدیل به ساخت ثانویه مثل تک شیب می شود .102 - هر گاه سنگی پس از رفع تنش به حالت اولیه باز گردد ، .......... و اگر تغییر شکلش برگشت نا پذیر شود ، .......... نامیده می شود .

1 ) الاستیک - پلاستیک .

2 ) پلاستیک - الاستیک .

3 ) خمیر سان - کش سان .

4 ) شکننده - حد الاستیک .

پاسخ : گزینه ی ( 1 ) . ( صفحه ی 74 علوم زمین )

اگر ماده ای پس از رفع تنش به حالت اولیه باز گردد ، الاستیک و اگر باز نگردد ، پلاستیک نامیده می شود .

هر گاه سنگی پس از رفه تنش به حالت اولیه باز گردد ، الاستیک و اگر تغییر شکلش برگشت نا پذیر شود ، پلاستیک نامیده می شود .67 - سوال امتحانی علوم زمین و زمین شناسی 11 .

۵۲ بازديد
67 - سوال امتحانی علوم زمین و دانستنی زمین شناسی 11 .

67 - سوال امتحانی علوم زمین و زمین شناسی 11 .

1 ) تفریق ماگمایی بیش تر در کدام نوع ماگما دیده می شود ؟ ماگمای بازالتی .

2 ) کدام نوع دگرگونی در ایجاد منابع معدنی نقش بیش تری دارد ؟ دگرگونی مجاورتی .

3 ) مواد معدنی را تعریف کنید ؟ به موادی که از زمین گرفته می شوند و برای هر نوع فرآورده ی صنعتی مورد بهره برداری قرار می گیرند ، مواد معدنی می گویند .

4 ) کانی های پر ارزش چون : گرونا و کرندوم ، چگونه پدید آمده اند ؟ در اثر دگرگونی مجاورتی .

سوال : دو کانی پر ارزش را نام ببرید ؟ 1 - گرونا . 2 - کرندوم .

5 ) سه ویژگی یک نفت گیر را بنویسید ؟

( 1 ) سنگ مخزن مناسبی با تخلخل و قابلیت نفوذ پذیری خوب وجود داشته باشد .

( 2 ) روی آن با سنگ غیر قابل نفوذی به نام پوش سنگ ، پوشیده شود .

( 3 ) داشتن وضعیت هندسی مناسب .

6 ) فرآوره های نفتی مهم را نام ببرید ؟

( 1 ) نفت سفید . ( 2 ) بنزین . ( 3 ) بنزین هوا پیما . ( 4 ) روغن .

67 - سوال امتحانی علوم زمین و زمین شناسی 11 .

66 - تست از عامل های دخیل برای تشکیل گل سفید . ( 1 )

۴۹ بازديد
66 - تست از عامل های دخیل برای تشکیل گل سفید . ( 1 )

( سنجش - پیش تجربی - 20 / 07 / 1397 )

کدام عامل ها برای تشکیل گل سفید دخالت دارند ؟

1 ) محیط های عمیق اقیانوس های سرد و روزن داران فراوان سطح آب sealed

2 ) محیط های کم عمق دریا های گرم استوایی با دو کفه ای های فراوان

3 ) آب های کم عمق و ساکن با اکسیزن کم و پلانکتون زیاد

4 ) مرداب ها یی با آب ساکن و تبخیر زیاد و کربنات فراوان

گزینه ی ( 1 ) صحیح است .

گِل سفید ، حاصل دیاژنز پوسته ی روزن داران ، پس از مرگ است .

روزن دارانی که در منطقه ی پلاژیک ( تقریباً سطح آب مناطق دور از ساحل ) زندگی می کنند ، پس از مرگ به اعماق سرد اقیانوس ها می ریزند و از تجمع آن ها ، گِل سفید به وجود می آید .

منطقه ی پلاژیک چیست ؟ تقریباً سطح آب مناطق دور از ساحل .

66 - تست از عامل های دخیل برای تشکیل گل سفید .

65 - تست از حجم سنگ آذرین . ( سنجش - پیش تجربی - 20 / 07 / 1397 )

۴۸ بازديد
65 - تست از حجم سنگ آذرین . ( سنجش - پیش تجربی - 20 / 07 / 1397 )

65 - تست از حجم سنگ آذرین . ( سنجش - پیش تجربی - 20 / 07 / 1397 )

( شکل سنگ آذرین آندزیت )

آندزیت یک سنگ آذرین ریز دانه ای است که عمدتاً از پلاژیوکلاز با سایر مواد معدنی مانند هورنبلند ، پیروکسن و بیوتیت تشکیل شده است .

نمونه نشان داده شده در عکس در حدود دو اینچ ( پنج سانتی متر ) است .
( وب پیج : geology.com )

----------

با توجه به سری واکنش بوون ، کدام کانی ها با در صد بالا یی می توانند حجم یک سنگ آذرین را تشکیل دهند ؟

1 ) الیوین ، آمفیبول ، بیوتیت

2 ) کوارتز ، ارتوز ، فلد پسات پتاسیم دار money-mouth

3 ) پیروکسن ، ارتوز ، فلد سپات سدیم و کلسیم دار

4 ) فلد سپات کلسیم دار ، فلد سپات سدیم دار ، فلد سپات پتاسیم دار

گزینه ی ( 2 ) صحیح است .

کوارتز ، ارتوز و فلد سپات پتاسیم دار می توانند حدود 90 در صد کانی های یک سنگ آذرین را تشکیل دهند .

کانی های سایر گزینه ها با توجه به سری واکنش بوون معمولاً نمی توانند با درصد بالا در کنار هم قرار بگیرند .

65 - تست از حجم سنگ آذرین . ( سنجش - پیش تجربی - 20 / 07 / 1397 )

62 - حرکت تلماسه های ساحلی .

۵۳ بازديد
62 - حرکت تلماسه های ساحلی .

ریگ روان در صحرای الجزایر .

تصویر : ریگ روان در صحرای الجزایر .

( جا به جایی مختصر ماسه ها در امتداد ساحل ، وقتی که امواج تحت زاویه ای به آن بر خورد می کنند . )

وقتی که امواج تحت زاویه ای به ساحل کم شیب برخورد کنند ، هجوم آب به سوی خشکی مواد ریخته بر ساحل را در همان ابتدا به سمت بیرون حرکت می دهند .

امّا آبی که دوباره به سمت دریا بر می گردد ، نسبت به خط ساحلی زاویه ی قایمه دارد و مواد را در همین ابتدا به همراه خود به سوی دریا می کشاند .

معمولاً موج شکن ها یی به نام کرانه دار را در امتداد ساحل می سازند تا از جا به جا شدن تلماسه های ساحلی جلو گیری شود .

منبع : دانش نامه ی فشرده ی زمین . انتشارات مدرسه . جان فارندن . ( حسین دانش فر ) . چاپ پنجم : 1392 . ( ص 128 )

مورد استفاده : دانستنی . زمین شناسی یازدهم . نکته ی زمین شناسی سوم و چهارم .

62 - حرکت تلماسه های ساحلی .

58 - حل مساله ی مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج زمین لرزه . ( مدل 1 )

۸۶ بازديد
( زمین شناسی نظام قدیم و نظام جدید ) ( چهارم و یازدهم )

تشریح : رضا علیاری .

58 - حل مساله ی مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج زمین لرزه . ( مدل 1 )

58 - حل مساله ی مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج زمین لرزه . ( مدل 1 )

مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج زمین لرزه ای با بزرگی 6 ریشتر چند برابر دامنه ی امواج زمین لرزه ای با بزرگی 4 ریش تر است ؟ ( چند بار >> سوال امتحان نهایی علوم زمین + سنجش + کنکور آزاد و ... و حتی دانشگاهی با همین دو عدد 6 و 4 )

نکته : برای پاسخ تشریحی فرمول لگاریتم بنویسید . ولی برای پاسخ تستی فقط محاسبه کنید .

خب برای حل این مساله به ما گفته که : ( داده ها )

1 ) دامنه ی امواج X با بزرگی 6 ریشتر .

2 ) دامنه ی امواج Y با بزرگی 4 ریشتر .

از ما دو مقدار مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج لرزه ای X می خواد که بگیم چند برابر Y .

خب مگه X نداریم 6 . Y هم داریم 4 . پس 6 منهای 4 می کنیم . میشه 2 . ( 2 همون خلاء که باید ازش استفاده کنیم و مقدار اختلاف به دست بیاریم . ) 2 = 4 - 6 .

پس چی شد وقتی داشتیم X بزرگ تر Y اون ها رو منها و از هم کم می کنیم مقدار به دست بیاد . ( توی مدل 1 از مسائل زلزه )

2 تا نکته ی دیگه : ( البته خیلی نکته داریم ولی بر طبق نکته های گفته شده در جزوه های دانشگاهی و ... فعلاً همین دو تا به دردتون میخوره . )

( 1 ) اگر بزرگا ( بزرگی ) 1 واحد افزایش داشته باشد ( افزایش یابد ) ، دامنه ی امواج 10 برابر و مقدار انرژی 6 / 31 برابر افزایش می یابد . ( پس به ازای هر واحد بزرگا ( بزرگی ) ، این مقدار ها برابر و افزایش می یابد . )

( 2 ) بزرگی زمین لرزه در تمام نقاط آن یک سان می باشد امّا شدت آن با دور شدن از مرکز سطحی زمین لرزه کاهش پیدا می کند . ( پس شدّت با دور شدن از مرکز سطحی زمین لرزه کم میشه ( کاهش پیدا می کنه . )

loga10 = 2 > ( 1 ) > a = 102 > ( 2 ) > 100

توی مرحله ی ( 1 ) a رو مجهول داریم . یعنی a مساوی 10 به توان 2 . ( خاصیت اولیه ی لگاریتم ها رم در پستی مجزا توضیح می دم ) .

در مرحله ی ( 2 ) یعنی این که 10 به توان 2 مساوی 100 . 10 ضرب در 10 میشه : 100 .

پس دامنه ی امواج 100 برابر شده است . ( از 4 رسیدیم به 6 ) ( از 4 - ( دامنه ی امواج : 100 برابر ) - به 6 )

100 = 102 << 2 = 4 - 6 . ( کوتاه )

حالا مقدار انرژی آزاد شدرو می خوایم .

می تونیم بگیم که ( 1 ) اگر بزرگا ( بزرگی ) 1 واحد افزایش داشته باشد ( افزایش یابد ) ، دامنه ی امواج برابر و مقدار انرژی 6 / 31 برابر افزایش می یابد . ( پس به ازای هر واحد بزرگا ( بزرگی ) ، این مقدار ها برابر و افزایش می یابد . ) پس : مقدار انرژی آزاد شده یعنی ( 31/6 به توان 2 ) برابر است با به طور تقریبی ( 31 به توان 2 ) که میشه 961 . 961 = 2( 31 ) ≈ 2( 6 / 31 ) .

31 ضرب در 31 میشه : 961 .

961 = 312 = 316-4 = 314 - 316 . ( توان ها رو از هم کم کردیم )

خوانده شود : ( 31 به توان 6 ) منهای ( 31 به توان 4 ) مساوی ( 31 به توان ( 6 منهای 4 ) مساوی 31 به توان 2 .

31 ضرب در 31 میشه : ( 31 اولی ) ضرب در ( 31 دومی ) : ( 1 ضرب در 1 میشه : 1 : یکان ) ( 3 ضرب در 3 میشه :» 3 دهگان ) : 31 . حالا >> ( یه دونه صفر می زاریم میشه : یکان ) ( 3 ضرب در 1 میشه : 3 : دهگان ) ( 3 ضرب در 3 میشه : 9 : صد گان ) که میشه : ( 930 ) .

حلا 31 از ضرب اول با 930 از ضرب دوم با هم جمع میشن که میشن : 961 .

31
ضرب در ( × )
31
----
31
به علاوه ی ( + )
960
----
961

مقدار انرژی آزاد شده برابر 961 می باشد .

( از 4 - ( مقدار انرژی آزاد شده : برابر 961 ) - به 6 )

58 - حل مساله ی مقدار انرژی آزاد شده و دامنه ی امواج زمین لرزه . ( مدل 1 )

پست مرتبط : http://rezaaliyari.farsiblog.com/1397/11/19/quiz-geologique-34/

57 - چه خطراتی در فضا متوجه جسم آدمی است ؟ ( دانستنی ها )

۵۱ بازديد
57 - چه خطراتی در فضا متوجه جسم آدمی است ؟ ( دانستنی ها )

( دانستنی : زمین شناسی یازدهم + پایه + عمومی )

57 - چه خطراتی در فضا متوجه جسم آدمی است ؟ ( دانستنی ها )


فضا محیطی پرخطر برای آدمی است .

بزرگ ترین چالش ، تابش کیهانی و ریز گرانش یا بی‌ وزنی نزدیک به صفر است که بر کار کرد بدن تاثیر می‌ گذارد .

دانلود و مشاهده ی ویدیو در صفحه ای دیگر .


تراکم استخوان‌ ها‌ در فضا ماهانه ۱ تا ۱.۵ درصد کم می‌شود که معادل یک سال کاهش تراکم استخوان بر روی زمین است .

در عرض فقط چند روز ماهیچه‌ها ۲۰ درصد حجمِ شان را از دست می‌ دهند .

سلول‌ های قلب نیز رو به زوال می‌ روند .

مایعات بدن به مغز و چشم‌ ها فشار وارد می‌آورد که در دراز مدت می‌ تواند به اختلالات بینایی بیانجامد .

پیر شدن شریان‌ ها ، سنگ کلیه و افزایش طول ستون فقرات و افسردگی خطرات دیگری هستند.


شریان‌ های آدمی وَرای اتمسفر ، در شش ماه به اندازه ۲۰ تا ۳۰ سال پیر می‌ شوند .

پیدایش سنگ کلیه مشکل دیگر است . ( به دلیل میزان بالای کلسیم در ادرار که به کاهش تراکم استخوان می‌ انجامد . )

افزایش تا ۵ سانتی متری طول ستون فقرات در فضا و در نتیجه دیسک کَمَر نیز خطر دیگری است که فضا نوردان با آن رو به رو هستند .

اتمسفر حافظ ما در برابر تابش کیهانی بر روی زمین است .

بنا بر این وَرای اتمسفر ، تابش کیهانی خطری بالقوه است .

خطر تابش‌ کیهانی در ایستگاه بین‌ المللی فضایی ۱۰ برابر بیشتر است ؛ تابشی که خطر ابتلا به سرطان را بالا می‌ برد و بر سلول‌ های خونی و سیستم ایمنی بدن تاثیر سوء می گذارد .

اُفت روحیه و استرس ناشی از تنهایی در فضا عارضه‌ های دیگر می باشند .

موانع ، به خصوص در ماموریت‌ های بلند مدت فضایی کم نیستند ؛ مثلاً در سفر ۹ ماهه به سیاره ی سرخ ، ( مریخ ) .

به روز شده : 2019-02-11


57 - چه خطراتی در فضا متوجه جسم آدمی است ؟ ( دانستنی ها )

منبع : https://fa.euronews.com/2019/02/11/what-are-the-dangers-for-human-body-in-space

53 - یه کم با هم ریا ضی تمرین کنیم . ( 1 )

۵۵ بازديد
53 - یه کم با هم ریا ضی تمرین کنیم . ( 1 )

53 - یه کم با هم ریا ضی تمرین کنیم . ( 1 )

1 از 4 یعنی چی : ( یعنی این که یک چهارم ) پس : 4 یه عدد کامل می باشد که 1 دونش بر می داریم .

مربع یعنی به توان 2 . ( x2 ) ( x به توان 2 )

مکعب یعنی به توان 3 . ( x3 ) ( x به توان 3 )

هزار تقسیم بر 2 میشه : 500 .

106 ( 10 به توان 6 ) یعنی چی : یعنی این که 10 رو 6 بار توی خودش ضرب کنیم .

10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10

10 ضرب در 10 میشه : 100 . ( صد ) ( 2 تا 10 پرید )

100 ضرب در 10 میشه : 1/000 . ( هزار ) ( 3 امین 10 هم پرید )

1/000 ضرب در 10 میشه : 10/000 . ( ده هزار ) ( 4 امین 10 هم پرید . )


10/000 ضرب در 10 میشه : 100/000 . ( صد هزار ) ( 5 امین 10 هم پرید . )

100/000 ضرب در 10 میشه : 1/000/000 . ( یک میلیون ) ( 6 امین 10 هم پرید . ) ( پایان )

پس : 106 ( 10 به توان 6 ) میشه : 1/000/000 . ( یک میلیون )

106 ( 10 به توان 6 ) عدد احتمالی مورد استفاده در  کنکور زمین شناسی یازدهم ( 1398 ) ( خارج از کشور ) می باشد .

ادامه دارد ...

53 - یه کم با هم ریا ضی تمرین کنیم . ( 1 )